anlamına gelmek

listen to the pronunciation of anlamına gelmek
Türkisch - Englisch
mean

A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital. - Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir.

The Danish word gift means both married and poison. - Dancada gift kelimesi hem evli hem de zehir anlamına gelmektedir.

be
infer
stand for
imply
signify
add up to
to mean, to signify, to amount to
purport
to mean, come to mean, amount to
add up
spell
amount
read
amount to
boil down to
denote
{f} connote
anlamına gelmek
Favoriten