anket

listen to the pronunciation of anket
Türkisch - Englisch
Questionnaire

It would only take a few minutes for you to fill out this questionnaire. - Bu anketi doldurman sadece birkaç dakika alır.

Please fill out this questionnaire and send it to us. - Lütfen bu anketi doldurun ve bize gönderin.

survey

According to latest survey, 99% of employees want a free iPad. - En son ankete göre çalışanların %99'u bedava iPad istiyor.

According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. - Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz.

Gallup poll
statistical study
inquiry
public survey, inquiry, questionnaire
list
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
{i} questionary
anket yapmak
Poll
anket düzenlemek
take a poll
anket uygulanan grup
panel
anket yapmak
to take a poll
anket yapmak
to take a poll, to investigate, to conduct a survey, to make a survey
anket yapmak
carry out a poll
anket yapmak
conduct a poll
anketler
(Bilgisayar) surveys

Can I ask you a question? No, I don't answer surveys. - Sana bir soru sorabilir miyim? Hayır, anketlere cevap vermiyorum.

According to the papers, François Bayrou is going up again in the surveys. - Gazetelere göre, François Bayrou anketlerde tekrar yükseliyor.

yeni anket
(Bilgisayar) new survey
anket yapmak
conduct a survey
anketler
polls

The political party crossed the margin of five percent in the first polls. - Siyasi parti ilk anketlerde yüzde beş sınırını geçti.

In the polls, both parties are on par. - Anketlerde iki parti de eşit.

anketler
the polls
savunma planlama anket formu (NATO)
(Askeri) defense planning questionnaire (NATO)
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
soruşturma
sormaca
anket yapmak
Bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
anket
Favoriten