animals with a body temperature that changes with the external environment

listen to the pronunciation of animals with a body temperature that changes with the external environment
Englisch - Türkisch

Definition von animals with a body temperature that changes with the external environment im Englisch Türkisch wörterbuch

cold-blooded
acımasız
cold-blooded
soğukkanlı

Balıklar soğukkanlı hayvanlardır. - Fish are cold-blooded animals.

Başbakan Koizumi kesinlikle soğukkanlı bir insan değildir. - Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man.

cold-blooded
duygusuz
cold-blooded
merhametsiz
Englisch - Englisch
cold-blooded
animals with a body temperature that changes with the external environment

  Silbentrennung

  animals with a bo·dy tem·pe·ra·ture that changes with the ex·ter·nal en·vi·ron·ment

  Türkische aussprache

  änımılz wîdh ı bädi temprıçır dhıt çeyncız wîdh dhi îkstırnıl învayrınmınt

  Aussprache

  /ˈanəməlz wəᴛʜ ə ˈbädē ˈtemprəʧər ᴛʜət ˈʧānʤəz wəᴛʜ ᴛʜē əkˈstərnəl ənˈvīrənmənt/ /ˈænəməlz wɪð ə ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr ðət ˈʧeɪnʤəz wɪð ðiː ɪkˈstɜrnəl ɪnˈvaɪrənmənt/

  Wort des Tages

  deliquesce
Favoriten