an original faculty or endowment

listen to the pronunciation of an original faculty or endowment
Englisch - Türkisch

Definition von an original faculty or endowment im Englisch Türkisch wörterbuch

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

İlkelerine uyarak yaşamalısın. - You must live up to your principles.

Korku değil, umut insan ilişkilerinde yaratıcı ilkedir. - Hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Tom Mary ile prensipte anlaştı. - Tom agreed with Mary in principle.

O prensiplerine sadık kaldı. - He remained steadfast to his principles.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
Englisch - Englisch
principle
an original faculty or endowment

  Silbentrennung

  an o·rig·i·nal fac·ul·ty or en·dow·ment

  Türkische aussprache

  ın ırîcınıl fäkılti ır endaumınt

  Aussprache

  /ən ərˈəʤənəl ˈfakəltē ər enˈdoumənt/ /ən ɜrˈɪʤənəl ˈfækəltiː ɜr ɛnˈdaʊmənt/

  Wort des Tages

  deliquesce
Favoriten