an original faculty or endowment

listen to the pronunciation of an original faculty or endowment
İngilizce - Türkçe

an original faculty or endowment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

İlkelerine göre hareket etmelisin. - You must act according to your principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

Ben prensip olarak yasağa katılıyorum fakat uygulamada oldukça zor olacak. - I agree with the ban in principle, but in practice it will be extremely difficult.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
İngilizce - İngilizce
principle
an original faculty or endowment

  Heceleme

  an o·rig·i·nal fac·ul·ty or en·dow·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ırîcınıl fäkılti ır endaumınt

  Telaffuz

  /ən ərˈəʤənəl ˈfakəltē ər enˈdoumənt/ /ən ɜrˈɪʤənəl ˈfækəltiː ɜr ɛnˈdaʊmənt/

  Günün kelimesi

  aphrodisiac