aman

listen to the pronunciation of aman
Türkisch - Englisch
oh
quarter
Oof!/God!/Lord!/Lord help us! (indicating disgust or anger)
mercy
My! (indicating great approbation)
for goodness sake
for Heaven's sake
oh! help! for goodness sake!; pardon, mercy, quarter
Please!/For goodness sake!
pardon
deuce
aman dikkat
beware of
aman vermemek
clamp down
Aman Tanrım
Oh My God
aman Allah!
oh my God!
aman Allah/Allahım!
1. God!/God have mercy! (indicating fear or amazement). 2. Oh Lord!/Oh God!/Lord help us! (indicating disgust or displeasure)
aman Allahım
oh dear!, my God!, good God!, oh God!
aman Tanrım
oh God!, my goodness!, good God!, my God!, goodness (gracious) me!
aman Yarabbim
oh dear!, my God!, good God!, oh God!
aman allahım
my goodness
aman aman (bir şey) olmamak
not to be anything special
aman bilmez
grim; implacable
aman bulmak
to escape, be saved
aman dedirtmek
to make (someone) give up, make (one) yield
aman demek
to ask for mercy; to surrender
aman derim
Don't you do it!/Beware of doing such a thing!
aman dilemek
to ask (one) for mercy
aman dilemek
to ask for mercy
aman gayret
Keep on!/ Hold on!
aman ha
cave
aman tanrım
holy cow
aman tanrım bu ne dağınıklık
interj. Oh dear what a mess
aman vermek
to grant (one) his life, spare (one's) life
aman vermek
to give quarter
aman vermemek
to give no quarter
aman vermemek
1. not to give (someone) a chance. 2. to kill (someone) without compunction
aman yarabbi
my goodness
aman yarabbi
goodness gracious!
aman yarabbi
my gum
aman yarabbi
bless you!
aman yarabbi
gracious me
aman zaman
a plea for mercy
aman zaman bilmemek/dinlememek
to be implacable, refuse all pleas
aman zaman dinlemez
merciless
aman zaman vermemek
to beat (someone) without mercy
aman!
me
aman tanrım
my goodness!
Aman!
Dear me!
aman!
my
aman!
dear
aman!
oops

Oops! My finger slipped! - Aman! Parmağım kaydı.

Englisch - Englisch
dragon
abbr Amananth
my littlest baby boy
aman tanrım
my foot!
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Sabırsızlıkla hiddet ve infiâl ifâdesi
(Osmanlı Dönemi) (Emân) Emniyet. İmdat. Yardım dileği. Afv, ricâ, niyâz
(Osmanlı Dönemi) Tenbih, sakındırma
Güvenlik içinde olma
Rica anlatır
Dikkat uyandırmak için kullanılır
Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini anlatır
Yardım istendiğini anlatmakta kullanılan sözcük
Çok beğenmeyi anlatır: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir
r suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz
Evli olmadığı bir kadının dostluğuna mazhar olmuş kimse
Dikkat uyandırmak için kullanılan bir söz. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir. Şaşma anlatır
Rica anlatır: "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor."- S. F. Abasıyanık
israil Askeri Haberalma örgütü
Usanç ve öfke anlatır
Yardım istendiğini anlatır
Şaşma anlatır
aman zaman
Fırsat, çıkar yol
KUŞ'AMAN
(Osmanlı Dönemi) Büyük erkek akbaba
aman
Favoriten