although, in spite of the fact that, despite the fact that

listen to the pronunciation of although, in spite of the fact that, despite the fact that
Englisch - Türkisch

Definition von although, in spite of the fact that, despite the fact that im Englisch Türkisch wörterbuch

even though
-diği halde
even though
olduğu halde

Hava kötü olduğu halde geldi. - He came even though the weather was bad.

even though
olmasına rağmen

Kendisi polis olmasına rağmen hırsızlardan korkuyor. - Even though he's a policeman, he's afraid of thieves.

Arkadaşım bir vejetaryen olmasına rağmen, çorbada biraz et olduğunu ona söylemedim. - Even though my friend was a vegetarian, I didn't tell him that the soup had some meat in it.

even though
öyle bile olsa
even though
bile olsa
even though
bile

Şu anda kendine ait bir piyanosu olmasa bile Tom hâlâ piyano çalabiliyor. - Tom can still play the piano even though he doesn't own one now.

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

even though
-se bile
even though
-e karşın
even though
-e rağmen
even though
öyle olsa da
even though
e rağmen
even though
velev ki
even though
-se bile, -e rağmen: "Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. - Çok çalıştığı halde sınavı veremedi."
even though
-e rağmen, -diği halde: Even though he studied hard, he couldn't pass the exam. Çok çalıştığı halde sınavı veremedi
even though
olsa bile

Tom gerçekten ilgilenmiş olsa bile Mary'nin geçmişiyle ilgilenmediğini söyledi. - Tom said he didn't care about Mary's past even though he really did.

Biraz soğuk olsa bile yüzmeye gidelim. - Even though it's a bit cold, let's go swimming.

Englisch - Englisch
even though
although, in spite of the fact that, despite the fact that
Favoriten