almost, nearly

listen to the pronunciation of almost, nearly
Englisch - Türkisch
az kaldı/kalsın
az daha
nigh
neredeyse

Dün gece neredeyse hiç uyuyamadım. - I could hardly get a wink of sleep last night.

Neredeyse bütün gece ayaktaydım. - I've been up almost all night.

nigh
hemen hemen

Tom hemen hemen her gece dışarıda yer. - Tom eats out almost every night.

Hemen hemen her gece uyumak için ağladım. - I cried myself to sleep almost every night.

sub-
ikinci
sub-
alt
sub-
altına
sub-
(önek) altında
sub-
yardımcı
nigh
yakın

Dün gece buraya yakın bir yangın vardı ve uyuyamadım. - Last night there was a fire near here, and I couldn't sleep.

Zombi kıyameti yakın! - The zombie apocalypse is nigh!

nigh
yanında

Dün gece evimin yanında büyük bir yangın vardı. - There was a big fire near my house last night.

Tom bütün geceyi gölün yanında küçük bir kabinde geçirdi. - Tom spent the night in the small cabin near the lake.

nigh
yakınına gelmek
nigh
aşağı yukarı
nigh
elde hazır
Englisch - Englisch
sub-

subhuman.

nigh

Achieving the summit in a single day is well-nigh impossible.

almost, nearly
Favoriten