almost, nearly

listen to the pronunciation of almost, nearly
Englisch - Türkisch
az kaldı/kalsın
az daha
nigh
neredeyse

Neredeyse bütün gece ayaktaydım. - I was up almost all night.

Mike neredeyse her gece dışarda yer. - Mike eats out almost every night.

nigh
hemen hemen

Tom hemen hemen her gece dışarıda yer. - Tom eats out almost every night.

Tom hemen hemen her gece içmeye gitti. - Tom went drinking almost every night.

sub-
ikinci
sub-
alt
sub-
altına
sub-
(önek) altında
sub-
yardımcı
nigh
yakın

Zombi kıyameti yakın! - The zombie apocalypse is nigh!

Dün gece tren istasyonu yakınında bir yangın vardı. - There was a fire near the train station last night.

nigh
yanında

Dün gece evimin yanında büyük bir yangın vardı. - There was a big fire near my house last night.

Gecenin geri kalanını onun yanında geçirdim. - I spent the rest of the night besides her.

nigh
yakınına gelmek
nigh
aşağı yukarı
nigh
elde hazır
Englisch - Englisch
sub-

subhuman.

nigh

Achieving the summit in a single day is well-nigh impossible.

almost, nearly
Favoriten