agree, concur; confirm, endorse

listen to the pronunciation of agree, concur; confirm, endorse
Englisch - Türkisch

Definition von agree, concur; confirm, endorse im Englisch Türkisch wörterbuch

approve
{f} uygun bulmak
approve
{f} beğenmek
approve
{f} onaylamak

Tüm delegeler, onu onaylamak için oy verdi. - All the delegates voted to approve it.

İngiltere ile anlaşmayı onaylamak için Senato hızlı davrandı. - The Senate acted quickly to approve the treaty with Britain.

approve
onay vermek
approve
{i} onay

Babam, evliliğimi asla onaylamayacak. - Father will never approve of my marriage.

Ben, öneriyi onaylıyorum. - I approve the suggestion.

approve
(İnşaat) onaylamak, kabul
approve
münasip görmek
approve
tasvip

Bazı insanlar profesyonel beyzbolü tasvip etmiyor. - Some people don't approve of professional baseball.

Tom Mary'nin giyinme tarzını tasvip etmedi. - Tom didn't approve of the way Mary dressed.

approve
he demek
approve
doğru bulmak
approve
olumlu bulmak
approve
{f} razı olmak
approve
tensip etmek
approve
(Avrupa Birliği) onaylama,uygun bulma,kabul etme, tasdik etme
approve
yoklamak
approve
onayla,v.onayla: n.onay
approve
(fiil) uygun bulmak, uygun görmek, onaylamak, razı olmak, beğenmek, kabul etmek, onamak
approve
tasvip ve tasdik ederek
approve
approvingly beğenerek
approve
denemek
Englisch - Englisch
{f} approve
agree, concur; confirm, endorse
Favoriten