accuracy of limitation, definition, or adjustment

listen to the pronunciation of accuracy of limitation, definition, or adjustment
Englisch - Türkisch

Definition von accuracy of limitation, definition, or adjustment im Englisch Türkisch wörterbuch

precision
kesinlik

Ölçümde kesinlik önemlidir. - Precision in measurement is important.

Kesinlik matematikte önemlidir. - Precision is important in math.

precision
(Mühendislik) hassasiyet

Ölçümde hassasiyet gereklidir. - Precision in measurement is necessary.

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

precision
belginlik
precision
duyarlı
precision
(Ticaret) açıklık
precision
tamlık
precision
duyarlık
precision
doğruluk
precision
{i} hassasiyet [müh.]
precision
vuzuh
precision
{i} dakiklik
precision
{s} hassas: a precision instrument hassas
precision
precision bombing tam isabetli bombardıman
precision
dakik
precision
kesinlik (tekrarlı analizlerde birbirine yakın sonuçlar elde edebilme derecesidir)
precision
hassas

Bu haritacı haritalarda hassasiyeti ile ünlüdür. - This cartographer is famous for the precision in his maps.

Kusursuz hassasiyet, ölçümde gereklidir. - Flawless precision is required in the measurements.

Englisch - Englisch
precision
accuracy of limitation, definition, or adjustment
Favoriten