a taking of what has been taken before

listen to the pronunciation of a taking of what has been taken before
a taking of what has been taken before

  Silbentrennung

  a tak·ing of what has been tak·en be·fore

  Türkische aussprache

  ı teykîng ıv hwʌt hız bın teykın bîfôr

  Aussprache

  /ə ˈtākəɴɢ əv ˈhwət həz bən ˈtākən bəˈfôr/ /ə ˈteɪkɪŋ əv ˈhwʌt həz bən ˈteɪkən bɪˈfɔːr/

  Wort des Tages

  taxis
Favoriten