a section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length

listen to the pronunciation of a section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length
Englisch - Türkisch

Definition von a section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length im Englisch Türkisch wörterbuch

fit
{f} uymak

Tom uymak için elinden geleni yapıyor. - Tom is doing his best to fit in.

fit
{s} zinde
fit
{i} uygun olma

Tom'un uygun olma sorunu var. - Tom has trouble fitting in.

Gerçek onun iş için uygun olmadığıdır. - The truth is that he was not fit for the job.

fit
{i} oturma

Oturma odasına uymadığı için masayı hediye olarak verdim. - I gave away the table because it does not fit in the living room.

Bu mobilya parçası oturma odası için uygun değil. - That piece of furniture is not fitting for the living room.

fit
olmak

Sadece bu ayakkabıların uyduğundan emin olmak istiyorum. - I just want to make sure these shoes fit.

Tom bir iş adamı olmak için uygundur. - Tom is fitted to become a businessman.

fit
formda olan
fit
uygun gelme
fit
-e yerleştirmek
fit
-e takmak
fit
hazırlamak
fit
sağlıklı

Tom çok sağlıklı görünüyor. - Tom seems to be as fit as a fiddle.

Tom sağlıklı ve formda. - Tom is healthy and fit.

fit
uygunluk

Sen yaşına bakılmaksızın bir fiziksel uygunluk testi için başvuruda bulunabilirsin. - You can apply for a physical fitness test regardless of your age.

fit
uygun olmak
fit
(Tıp) Nöbet, kriz
fit
(Tıp) Sara
fit
{s} (bedenen) formda olan, spor yapmaya hazır
fit
patlayacak halde
fit
{f} yakışmak
fit
sıhhatli
fit
hazır
Englisch - Englisch
fit

Dr. Percy has written a long ballad in many fits.

a section of a poem or ballad, from the sense of fitted to length
Favoriten