a neutral or uncommitted person (especially in politics)

listen to the pronunciation of a neutral or uncommitted person (especially in politics)
Englisch - Türkisch

Definition von a neutral or uncommitted person (especially in politics) im Englisch Türkisch wörterbuch

independent
{s} bağımsız

Anlaşma Texas'ı bağımsız hale getirdi. - The treaty made Texas independent.

O zaman, Meksika henüz İspanya'dan bağımsız değildi. - At that time, Mexico was not yet independent of Spain.

independent
{s} özgür

Ben daha özgür olmak istiyorum. - I want to be more independent.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

independent
{s} hür
independent
{s} serbest
independent
bağımsız olmak

O daha bağımsız olmak istiyor. - She wants to be more independent.

Kendi ayakların üzerinde durmak bağımsız olmak anlamına gelir. - To stand in your own feet means to be independent.

independent
birbirini etkilemeden
independent
independentlybağımsız olarak
independent
kendi geliri ile geçinebilen
independent
bağımsız kimse
independent
(Askeri) MÜSTAKİL GEMİ: Donanma kontrolu altında tek başına ve bir harp gemisinin refakati olmaksızın seyreden bir ticaret gemisi
independent
{s} kendi geçimini sağlayan
independent
{s} (ekonomik açıdan) bağımsız, kendi geliri ile geçinebilen
independent
{s} başına buyruk

Oğlum her zaman çok başına buyruktu. - My son has always been very independent.

Büyük annem başına buyruk birisidir. - My grandma is a very independent person.

independent
{s} maddi yönden bağımsız
mugwump
{i} asi
mugwump
(isim) kendini beğenmiş, bağımsız üye, asi
mugwump
bağımsız kimse
mugwump
{i} bağımsız üye
Englisch - Englisch
mugwump
independent
a neutral or uncommitted person (especially in politics)
Favoriten