a neutral or uncommitted person (especially in politics)

listen to the pronunciation of a neutral or uncommitted person (especially in politics)
İngilizce - Türkçe

a neutral or uncommitted person (especially in politics) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

independent
{s} bağımsız

O günlerde, Amerika Birleşik Krallık'tan bağımsız değildi. - In those days, America was not independent of the United Kingdom.

Anlaşma Texas'ı bağımsız hale getirdi. - The treaty made Texas independent.

independent
{s} özgür

O, akıllı ve özgür bir kız. - She's a smart and independent girl.

Apartmanında tek başına olduğunda, bağımsız hissedersin. Odanda tek başına olduğunda, özgür hissedersin. Yatağında tek başına olduğunda, yalnız hissedersin. - When you're alone in your apartment, you feel independent. When you're alone in your room, you feel free. When you're alone in your bed, you feel lonely.

independent
{s} hür
independent
{s} serbest
independent
bağımsız olmak

O daha bağımsız olmak istiyor. - She wants to be more independent.

Kendi ayakların üzerinde durmak bağımsız olmak anlamına gelir. - To stand in your own feet means to be independent.

independent
birbirini etkilemeden
independent
independentlybağımsız olarak
independent
kendi geliri ile geçinebilen
independent
bağımsız kimse
independent
(Askeri) MÜSTAKİL GEMİ: Donanma kontrolu altında tek başına ve bir harp gemisinin refakati olmaksızın seyreden bir ticaret gemisi
independent
{s} kendi geçimini sağlayan
independent
{s} (ekonomik açıdan) bağımsız, kendi geliri ile geçinebilen
independent
{s} başına buyruk

Tom çok başına buyruktu. - Tom was very independent.

Büyük annem başına buyruk birisidir. - My grandma is a very independent person.

independent
{s} maddi yönden bağımsız
mugwump
{i} asi
mugwump
(isim) kendini beğenmiş, bağımsız üye, asi
mugwump
bağımsız kimse
mugwump
{i} bağımsız üye
İngilizce - İngilizce
mugwump
independent
a neutral or uncommitted person (especially in politics)