a gentle bend, such as in a road

listen to the pronunciation of a gentle bend, such as in a road
Englisch - Türkisch

Definition von a gentle bend, such as in a road im Englisch Türkisch wörterbuch

curve
{f} bükülmek
curve
kavis

O tehlikeli bir kavis. Orada birçok kaza oldu. - That's a dangerous curve. There've been many accidents there.

curve
eğri

Düz bir çizgi bir eğrinin önemsiz bir örneğidir. - A straight line is a trivial example of a curve.

Bana Pareto eğrisini çiz. - Draw me the Pareto curve.

curve
{i} viraj

O, virajsız uzun bir yoldur. - It's a long road with no curves.

curve
dönüş
curve
(Mimarlık) aylama
curve
eğmeç
curve
{f} eğilmek
curve
{i} eğri, kavis, kıvrım
curve
eğil/eğ
curve
{i} kavisli şey
curve
{f} eğmek
curve
imtihan notları sonucu sınıf standartına göre not verme sistemi
curve
{f} bükmek
curve
(Askeri) Münhani
curve
{f} kavis çizmek
curve
spor
Englisch - Englisch
curve
a gentle bend, such as in a road
Favoriten