a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver

listen to the pronunciation of a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver
Englisch - Türkisch

Definition von a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver im Englisch Türkisch wörterbuch

sociable
{s} sosyal

Tom çok sosyal değil, değil mi? - Tom isn't very sociable, is he?

Sadece sosyal olmak için içerim. - I only drink to be sociable.

sociable
{s} girişken

Yeterince girişken değilim. - I'm not sociable enough.

Tom oldukça girişken, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
sokulgan
sociable
sociablycandan
sociable
toplum hayatından hoşlanma
sociable
tatlı dilli
sociable
sosyal faaliyet
sociable
hoş sohbet
sociable
sociablenesshoş sohbetlik
sociable
hoşsohbet

Tom oldukça hoşsohbet, değil mi? - Tom is quite sociable, isn't he?

sociable
{s} çevresi geniş
sociable
{s} eğlenceli
sociable
{s} girgin, sokulgan
sociable
{i} divan
sociable
{i} kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
sociable
{s} arkadaş canlısı
sociable
{s} toplumcul
sociable
(isim) fayton tipi araba, iki kişilik üç tekerlekli bisiklet, divan, kilise üyelerinin resmi olmayan toplantısı
Englisch - Englisch
sociable
a carriage having two double seats facing each other, and a box for the driver
Favoriten