-e ilişkin

listen to the pronunciation of -e ilişkin
Türkisch - Englisch

Definition von -e ilişkin im Türkisch Englisch wörterbuch

-e ilişkin
with reference to
-e ilişkin
relating to
-e ilişkin
relative to
-e ilişkin
in reference to
-e ilişkin
reference to
-e ilişkin
relation to
ilişkin
related

Are you guys really related? - Gerçekten ilişkiniz var mı?

ilişkin
concerning
ilişkin
regarding
ilişkin
corresponding
geleceğe ilişkin beklentiler
future expectations
ilişkin olma
be related
suyla ilgili, suya ilişkin
related to water, water-related
tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
(Ticaret) general rules for the interpretation of the tariff
ülke yönetimine ilişkin
countries regarding the management
Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme
(Hukuk) International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Sözleşme
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights
devletin kamu hizmetlerine ilişkin yetkisi
(Hukuk) public services competence
dip canlılarına ilişkin
(Denizbilim) benthonic
eosin kapsayan veya ilişkin
eosinic
firmalar arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
firmalar arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
firmalar arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
hipofiz bezine ilişkin
(Tıp) pituitaty
ilişkin
concerning, regarding, relating to
ilişkin
related to, connected with
ilişkin
pertaining to, belonging to
ilişkin
respecting
ilişkin olmak
run on
istihdama ilişkin kılavuz
(Hukuk) employment guidelines
kutsal kitaplara ilişkin
scripturally
mukaveleye ilişkin
(Hukuk) contractual
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
teşebbüsler arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin genel hükümler
(Hukuk) general provisions in the field of technical barriers to trade
tutuklulara muameleye ilişkin BM minimum standart kuralları
(Hukuk) UN standard minimum rules for the treatment of prisoners
usule ilişkin belgelerin tebliği
(Hukuk) service of procedural documents
ısıya ilişkin
(Hukuk) thermal
şirketler arası anlaşmaya ilişkin bildirim
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
şirketler arası anlaşmaya ilişkin ihbar
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
şirketler arası anlaşmaya ilişkin tebliğ
(Hukuk) notification of inter-enterprise agreement
Türkisch - Türkisch

Definition von -e ilişkin im Türkisch Türkisch wörterbuch

ilişkin
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
ilişkin
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik: "Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler..."- Anayasa
-e ilişkin
Favoriten