şekillendirmek

listen to the pronunciation of şekillendirmek
Türkisch - Englisch
form
shape
style
to shape, to form, to give shape (to)
stamp out
give shape
develop
to shape, give shape to
give form
figure
formalize
image
frame
structure
give shape to
throw
şekil
{i} figure

This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil. - Bu şekil ham petrol ithalatının azaldığının bir göstergesidir.

I can't make out these figures. - Bu şekilleri anlayamam.

şekil
mold
şekil
shape

Some important geometric shapes are the triangle, the square, the rectangle, the circle, the parallelogram and the trapezium. - Bazı önemli geometrik şekiller üçgen, kare, dikdörtgen, daire, paralelkenar ve ikizkenar yamuktur.

It is said that cats can change shape. - Kedilerin şekil değiştirebildikleri söylenilmektedir.

şekil
image
şekil
mould
şekil
form

A form appeared from over there. - Oradan bir şekil ortaya çıktı.

I formulated it wrongly. - Onu yanlış şekilde formüle ettim.

şekil
pattern

Patterns of married life are changing a lot. - Evlilik yaşam şekilleri çok değişiyor.

yeniden şekillendirmek
restate
şekil
{i} contour
şekillendirme
{i} forming
şekil
(Tıp) forme
şekil
delineate
şekil
printing
şekil
cast
şekil
vein
şekil
format
şekillendirme
designing
şekillendirme
{i} reconfigure
şekil
diagram
şekil
configuration
şekil
line

At the bus stop, people waited in orderly lines, but as soon as the bus pulled up, the line broke up. - Otobüs durağında,insanlar düzgün bir şekilde sırada beklediler.Filhakika otobüs durur durmaz sıra bozuldu.

The refugee crossed the line safely. - Mülteciler güvenli bir şekilde sınır çizgisini geçtiler.

şekil
outline
şekil
face

If you talk to me that way again, I'm going to smash your face in. - Benimle tekrar o şekilde konuşursan, yüzünü parçalayacağım.

His face is distorted by pain. - Onun yüzü acıdan şekil değiştirmişti.

şekil
conformation
şekillendirme
{i} shaping
şekil
{i} wise

A wise man would not act in that way. - Akıllı bir adam bu şekilde hareket etmezdi.

şekillendirme
shapers
saçımı şekillendirmek istiyorum
I would like to have my hair styled
yeniden şekillendirmek
reshape
şekil
{i} turn

Tom doesn't know how things turned out this way. - Tom şeylerin bu şekilde ortaya nasıl çıktığını bilmiyor.

The plane turned sharply to the right just before it crashed. - Uçak parçalanmadan az önce, keskin bir şekilde sağa döndü.

şekil
species
şekil
(Hukuk) modality
şekil
{i} semblance
şekil
figure , shape
şekil
way, manner
şekil
diagram, figure, illustration
şekil
kind, sort, variety
şekil
morpho
şekil
model
şekil
condition, state
şekil
illustration
şekil
figuration
şekil
shadow
şekil
shape, form; diagram, figure; way, manner
şekil
effigy
şekil
feature
şekil
eidolon
Türkisch - Türkisch
Biçimlendirmek
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Şebih ve misil
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) (Şekl) Biçim, dış görünüş. Çehre. Tarz. Formül
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Geo: Bir veya daha fazla hudut vasıtasiyle mahdut ve mahsur olan şey
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Bir adamın tab' ve hevasına muvafık olan şey
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Gr: Yazıya nokta, hareke ve i'rab koymak
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Suret. Surette benzerlik
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Hey'et
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Muhtelif, müşkil işlerin her biri
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Edb: Aruz ıstılahında mısraların sayısına ve kafiyelerin sırasına göre ortaya çıkan şekil
ŞEKİL
(Osmanlı Dönemi) Birşeyin gerek hissedilen ve gerek mevhum sureti
Şekil
(Osmanlı Dönemi) BÂB
şekil
motif
şekil
Davranış biçimi, tutum, yol, tarz
şekil
Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim
şekil
Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi
şekil
Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi: "Yalnızlığın şekilleri vardır, kimsesiz bir yerde yalnızlık, sosyete ve kalabalık içinde yalnızlık."- R. N. Güntekin
şekil
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim: "Dünyayı alıp avcuna bir gün Tanrım / Avcunda bu dünyaya bir şekil ver."- A. N. Asya
şekil
Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi
şekil
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
şekil
Biçim
şekil
Bir konuyu açıklamaya yarayan resim
şekil
Anlatım biçimi: "Ne yapıp yapmış, bu havai konuşmayı röportaj şekline sokmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu
şekil
Olma biçimi, durum, hâl
şekil
Anlatım biçimi
şekillendirme
Şekillendirmek işi, biçimlendirme
şekillendirmek
Favoriten