çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden

listen to the pronunciation of çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden
Türkisch - Englisch
impulsive
çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden

    Silbentrennung

    çok kı·sa za·man·da ve·ya a·ra·lık·lı o·la·rak te·si·ri·ni gös·te·ren im·pul·si·vely dü·şün·me·den

    Aussprache

    Wort des Tages

    best gold
Favoriten