çit

listen to the pronunciation of çit
Türkisch - Englisch
hedge

He jumped over the hedge. - O, çitin üzerinden atladı.

The cat crept under the hedge. - Kedi çitin altında süründü.

fence

The boy skipped over the fence. - Çocuk, çitin üzerinden atladı.

There is a fence around the house. - Evin etrafında bir çit var.

barrier
fencing
inclosure
kerchief
paling
enclosure
chintz, printed cotton cloth
hurdle
hedge, fence
palisade
ring fence
trellis
gate

Tom reached through the gap in the fence to try to unlatch the gate. - Tom kapının mandalını açmaya çalışmak için açıklıktan çite ulaştı.

cloture
(Denizbilim) screen
worm fence
hedgerow
fete
wattle
hoarding
on fence
palings
enclosure,inclosure
çit ile çevirmek
fence
çit çekmek
hedge
çit basamağı
stile
çit ile çevirmek
hedge in
çit ile çevirmek
hedge
çit ile çevirmek
enclose
çit ile çevirmek
fence in
çit ile çevirmek
hedge round
çit ile çevirmek
palisade
çit ile çevirmek
pale in
çit merdiveni
stile
çit sarmaşığı
convolvulus
çit çalısı
quickset
çit çekmek
hurdle
kafes çit
treillage
araziyi çeviren çit
ring fence
ağaçlardan oluşan çit
hedgerow
hendek içinde çit
sunk fence
kafes çit
latticework fence
kazık çit palisade, pale
(fence)
kazıklı çit
palisade
saha arkası çit
backstop
saha arkası çit
wall or some type of barrier which keeps a ball from going outside of an area of play
çalı çit
hedgerow
çalıdan yapılmış çit
bullfinch
çalıdan çit
quickset
çalıdan çit
quick fence
çalıdan çit
quick hedge
Türkisch - Türkisch
Kadın baş örtüsü
Keten, dokuma bez
Küfe
Yazma
Ev önündeki tarla
Küçük sebze bahçesi
çalı bahçe duvarı
Kadın başörtüsü
Pamuktan dokunmuş basma
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar: "Çitten her akşam yaptığım gibi mektepten kalmış bir spor aşkı ile atladım."- S. F. Abasıyanık
Baş örtüsü, yazma, yemeni
Bağ, bahçe gibi yerlerin çevresine çalı, kamış,ağaç gibi şeylerden çekilen duvar
Başörtüsü
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Tohumun üzerini örtmek için kullanılan ince çubuktan yapılan bir araç
çeper
çit sarmaşığı
Çit sarmaşığıgillerin örnek bitkisi olan, daha çok tarla kenarlarında yetişen, beyaz çiçekli, tüysüz ve uzun saplı, sarılıcı, çok yıllık ve otsu bir bitki (Convolvulus sepium)
çit sarmaşığıgiller
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, çit sarmaşığı, kahkaha çiçeği, mahmude, küsküt gibi bitkileri içine alan bir familya
yatık çit
Kışı çok soğuk geçen ve çok kar yağan bölgelerde, tellerin kopmasını önlemek üzere, kullanılmadığı zaman çit kazıklarından çıkartılarak yere yayılan ve gerektiği zaman yine çit kazıklarına takılan tel çit
çit
Favoriten