çit

listen to the pronunciation of çit
Türkisch - Englisch
hedge

Tom jumped over the hedge. - Tom çit üzerinden atladı.

He jumped over the hedge. - O, çitin üzerinden atladı.

fence

Lech Wałęsa jumped over the shipyard fence in 1980. - Lech Wałęsa 1980'de tersane çitinin üzerinden atladı.

There is a fence around the house. - Evin etrafında bir çit var.

barrier
fencing
palisade
kerchief
ring fence
inclosure
hedge, fence
hurdle
chintz, printed cotton cloth
enclosure
paling
cloture
(Denizbilim) screen
gate

Tom reached through the gap in the fence to try to unlatch the gate. - Tom kapının mandalını açmaya çalışmak için açıklıktan çite ulaştı.

trellis
wattle
fete
hoarding
hedgerow
worm fence
on fence
palings
enclosure,inclosure
çit ile çevirmek
fence
çit çekmek
hedge
çit basamağı
stile
çit ile çevirmek
enclose
çit ile çevirmek
hedge
çit ile çevirmek
hedge in
çit ile çevirmek
hedge round
çit ile çevirmek
palisade
çit ile çevirmek
fence in
çit ile çevirmek
pale in
çit merdiveni
stile
çit sarmaşığı
convolvulus
çit çalısı
quickset
çit çekmek
hurdle
kafes çit
treillage
araziyi çeviren çit
ring fence
ağaçlardan oluşan çit
hedgerow
hendek içinde çit
sunk fence
kafes çit
latticework fence
kazık çit palisade, pale
(fence)
kazıklı çit
palisade
saha arkası çit
backstop
saha arkası çit
wall or some type of barrier which keeps a ball from going outside of an area of play
çalı çit
hedgerow
çalıdan yapılmış çit
bullfinch
çalıdan çit
quick hedge
çalıdan çit
quick fence
çalıdan çit
quickset
Türkisch - Türkisch
Kadın baş örtüsü
Keten, dokuma bez
Tohumun üzerini örtmek için kullanılan ince çubuktan yapılan bir araç
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Başörtüsü
Bağ, bahçe gibi yerlerin çevresine çalı, kamış,ağaç gibi şeylerden çekilen duvar
Baş örtüsü, yazma, yemeni
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar: "Çitten her akşam yaptığım gibi mektepten kalmış bir spor aşkı ile atladım."- S. F. Abasıyanık
Pamuktan dokunmuş basma
Kadın başörtüsü
çalı bahçe duvarı
Küçük sebze bahçesi
Ev önündeki tarla
Yazma
Küfe
çeper
çit sarmaşığı
Çit sarmaşığıgillerin örnek bitkisi olan, daha çok tarla kenarlarında yetişen, beyaz çiçekli, tüysüz ve uzun saplı, sarılıcı, çok yıllık ve otsu bir bitki (Convolvulus sepium)
çit sarmaşığıgiller
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, çit sarmaşığı, kahkaha çiçeği, mahmude, küsküt gibi bitkileri içine alan bir familya
yatık çit
Kışı çok soğuk geçen ve çok kar yağan bölgelerde, tellerin kopmasını önlemek üzere, kullanılmadığı zaman çit kazıklarından çıkartılarak yere yayılan ve gerektiği zaman yine çit kazıklarına takılan tel çit
çit
Favoriten