çeviri

listen to the pronunciation of çeviri
Türkisch - Englisch
translation

You can search words, and get translations. But it's not exactly a typical dictionary. - Sözcükleri arayabilir ve çevirileri alabilirsiniz. Ama o, tam olarak tipik bir sözlük değildir.

We want natural-sounding translations, not word-for-word direct translations. - Kelimesi kelimesine direkt çeviriler değil, doğal görünen çeviriler istiyoruz.

interpretation

A translation is always also an interpretation. - Bir çeviri aynı zamanda her zaman bir yorumdur.

This sentence allows for multiple interpretations that I had to consider when translating. - Bu cümle, çevrilmeye çalışıldığında göz önünde bulundurmam gereken birden fazla çeviriye imkan tanıyor.

rendition
version

However, it is a direct translation of the Japanese version. - Ancak, Japonca sürümün doğrudan çevirisidir.

translation; translated
rendering
çeviri bürosu
Translation agency
çeviri dili
assembly language
çeviri yapmak
construe
dilbilgisi-çeviri yöntemi
(Dilbilim) grammar translation method
online çeviri
online translation
özgür çeviri
free translation
ingilizce Türkçe çeviri
Translation in English to Turkish
algoritmik çeviri
algorithm translation
anında çeviri
simultaneous translation
aynen çeviri
verbatim translation
genetik çeviri
(Biyoloji,Tıp) genetic translation
hazırlıksız yapılan çeviri
unseen translation
noter onaylı çeviri
notary certified translation
noter yeminli çeviri
(Ticaret) notary certified translation
simultane çeviri
simultaneous translation
simültane çeviri
simultaneous translation
tekrar çeviri yapmak
retranslate
yanlış çeviri
mistranslation
yanlış çeviri yapmak
mistranslate
yeni çeviri
retranslation
Türkisch - Türkisch
Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme
Bir dilden başka bir dile çevrilmiş yazı veya kitap, tercüme: "Düşüncelerimi sormak üzere bu çevirileri parça parça İstanbul'a yollamıştı."- T. Buğra
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
tercüme

oindre kelimesinin tercümesini bilmiyorum. - oindre sözcüğünün çevirisini bilmiyorum.

çeviri dili
Bir bilgisayarın sembolik makine dili
çeviri
Favoriten