istiklâl

listen to the pronunciation of istiklâl
Türkisch - Englisch
Freedom, independence
independence bağımsızlık
freedom
independence

Turkish war of independence against Eurpean imperialist powers had lasted from 1919 to 1923. - Avrupalı emperyalist güçlere karşı yapılan Türk İstiklal Savaşı 1919'dan 1923'e kadar devam etti.

liberty
istiklal marşı
Turkish National Anthem
istiklâl mahkemesi
The Independence Courts, which were founded during Turkish Independence War and in early years of Turkish Republic, were special courts and were to judge the people who are against the system of the government
istiklâl marşı
The İstiklâl Marşı (i.e. "The Turkish National Anthem" or "Independence March") is the Turkish National Anthem, officially adopted on March 12, 1921 - two years before the October 29, 1923 establishment of the modern day Republic of Turkey, both as a motivational musical saga for the troops fighting on the Turkish War of Independence, and as a heroic anthem for the Republic that was to be established once victory was achieved. The composition has also been adopted as the National Anthem of the Turkish Republic of Northern Cyprus
istiklal Harbi the Turkish War of Independence
(1919-1922). İ
istiklal Marşı
the Turkish national anthem
istiklal madalyası medal awarded
for service in the Turkish War of Independence. İ
istiklal mahkemeleri courts established
by the Ankara government during the Turkish War of Independence to deal with acts of treason. İ
milli istiklal
(Politika, Siyaset) national independence
Türkisch - Türkisch
Bağımsızlık: "Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir."- Atatürk
(Osmanlı Dönemi) kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış
İSTİKLAL
(Hukuk) Bağımsızlık
İSTİKLÂL
(Osmanlı Dönemi) Az bulma, kâfi görmeme
İSTİKLÂL
(Osmanlı Dönemi) Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma
İSTİKLÂL
(Osmanlı Dönemi) (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş
istiklal mahkemeleri
İstiklal Mahkemeleri, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında rejim muhaliflerini yargılamak için kurulan özel mahkemelerdir. İstiklal mahkemeleri yasasının kabulünden sonra Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa 14 İstiklal Mahkemesi kurulması için öneride bulundu. Fakat sayı çok görüldüğü için 7 mahkeme bölgesi saptandı. Bir ay sonra Diyarbakır'a da bir mahkeme kurulması kabul edilince sayı 8'e yükseldi
Englisch - Türkisch

Definition von istiklâl im Englisch Türkisch wörterbuch

istiklal mahkemesi
ındependence tribunal
istiklâl
Favoriten