dans

listen to the pronunciation of dans
Türkçe - İngilizce
dancing

Every week I study piano on Monday and Tuesday, and dancing on Wednesday and Friday. - Her hafta Pazartesi ve Salı günleri piyano eğitimi, Çarşamba ve Cuma günleri dans.

They were dancing with the music. - Onlar müzik eşliğinde dans ediyorlardı.

{i} dance

This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed. - Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur.

Linda does not dance much now, but I know she used to a lot. - Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum.

dance-like
dancing, dance, the art of dancing
hop

I just hope no one saw me dancing. - Umarım kimse beni dans ederken görmemiştir.

Since the accident, Tom has given up hope of becoming a professional dancer. - Tom, kazadan beri profesyonel bir dansçı olma umudundan vazgeçti.

the movements that comprise a specified dance, dance
dance, party or event at which the guests dance
orchestic
of dance

She has bought a record of dance music. - O bir dans müziği plağı aldı.

{i} jig

Jig, reel and hornpipe are the most popular irish dances. - Jig, reel ve hornpipe en popüler İrlanda danslarıdır.

Tom burst out laughing when he saw Mary dancing a jig. - Tom Mary'yi jig dansı yaparken gördüğünde kahkahalara boğuldu.

go dancing
haka
pas
corroboree
dans etme
dancing

Tom felt like dancing. - Tom'un canı dans etmek istedi.

She kept dancing at the disco all night. - O, bütün gece diskoda dans etmeye devam etti.

dans etmek
dance

Tom and Mary just wanted to dance with each other all evening. - Tom ve Mary akşam boyunca sadece birbirleri ile dans etmek istediler.

Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe. - Isadora Duncan öyle zarafetle dans etti ki Avrupa'da dans etmek için davet edildi.

dans etmek
to dance

Would you like to dance with me? - Benimle dans etmek ister misin?

Tom doesn't have to dance with Mary unless he wants to. - Tom istemediği sürece Mary ile dans etmek zorunda değildir.

dans etmek
shake a leg
dans ayakkabısı
pump
dans dersi
dancing lesson
dans etmek ister misiniz
Would you like to go dancing
dans etmek için tutulan kız
taxi dancer
dans etmek/yapmak
to dance
dans etmeye gitmek ister misiniz
Would you like to go dancing
dans ettirmek
dance
dans figürleri
orchestics
dans figürü yapmak
tread
dans hocası
dancing master
dans müziği
dance

She has bought a record of dance music. - O bir dans müziği plağı aldı.

dans partisi
jig
dans partisi vermek
give a dance
dans salonu
ballroom
dans salonu
ball room
dans salonu
dance hall
dans çeşidi
cakewalk
dans öğretmeni
dancing master
daire oluşturup yapılan dans
roundelay
dan
from

Dan is a friend from school. - Dan okuldan bir arkadaşım.

Dan needed money and sought financial relief from his father. - Dan'ın paraya ihtiyacı vardı ve babasından ekonomik destek istedi.

dan
than

I would rather sing than dance. - Dans etmektense şarkı söylemeyi tercih ederim.

She likes dancing in a disco better than skiing. - Bir diskoda dans etmeyi kayak yapmaktan daha fazla sever.

dans etmek
perform a dance
erotik dans
erotic dance
modern dans
modern dancing
ritmik dans
eurythmics
dans etmek
hoof it
Dans etmek
to go dancing
dan
from the
danslar
dance
Dan
{i} Dan
dan
pop

I love you, Dan. You've been here just two weeks and you're already popular. - Seni seviyorum, Dan. Sadece iki haftadır buradasın ve şimdiden popülersin.

Jig, reel and hornpipe are the most popular irish dances. - Jig, reel ve hornpipe en popüler İrlanda danslarıdır.

dan
off

Where is the tourist information office? - Turizm danışma bürosu nerede?

Dan didn't even offer Linda a cup. - Dan bile Linda'ya bir fincan teklif etmedi.

dan
whence
dans etmek
{f} jig
dans etmek
foot it
dans etmek
{f} hoof
İngilizce - İngilizce

dans teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

DAN
A protein that binds the 5' cap of mRNA and begins degradation in the 3' to 5' direction
Dan
Fifth son of Jacob, by his wife's handmaid Bilhah
Dan
One of the Israelite tribes, descended from Dan
Dan
A title of respect: Sir, Master

Dan Chaucer, well of English vndefyled, / On Fames eternall beadroll worthie to be fyled.

Dan
A male given name of biblical origin
Dan
A surname
Dan
A nickname for Daniel
Dan
{i} one of the 12 tribes of Israel; male first name (form of Daniel) ;family name
Dan
In the Bible, a son of Jacob and the forebear of one of the tribes of Israel. Used formerly as a title of honor for respected men, such as clerics and poets
Dan
given name, male, from Hebrew
Dan
Fifth son of Jacob, by his wifes handmaid Bilhah
Dan
dulcimer
Dan
diminutive of Daniel
dan
Black belt rank, from shodan (first degree) through judan (tenth degree) White belt ranks are called kyu ranks
dan
Black belt rank There are ten stations of Dan, as follows: Shodan - 1st dan (beginning dan) Nidan - 2nd dan Sandan - 3rd dan Yondan - 4th dan Godan - 5th dan Rokudan - 6th dan Nanadan - 7th dan Hachidan - 8th dan Kudan - 9th dan Judan -10th dan
dan
A title of honor equivalent to master, or sir
dan
Data Availability Notice
dan
(dahn) Energy cluster in a cultivator's body, collected from other dimensions
dan
black belt ranking, level
dan
Master level Higher numbers are better See Figure 4
dan
Grades from first degree black belt (shodan) forward that denote degrees of proficiency
dan
Someone who has achieved a level of black belt
dan
A son of Jacob, and one of the twelve tribes of Israel See Chapter 9
dan
One of the lotmen working for Roth Edmonds in Go Down, Moses ("The Fire and the Hearth")
dan
Rank or degree of a black belt Ranks lower than the black belt are called Kyu-degrees
dan
A small truck or sledge used in coal mines
dan
(dahn) black belt rank
dan
A term used in the Japanese martial arts for anyone who has achieved the rank of at least first-degree black belt
dan
A rank of black belt in martial arts
dan
(dahn) - an energy cluster which forms in the bodies of some cultivators in internal alchemy; in external alchemy, it is referred to as the "Elixir of Immortality "
dan
indicated a degree of black belt
dan
Black belt rank
dan
Degree (black belt ranking / Dan in Japanese)
dan
Degree, grade level designation referring to black belt rank
dan
A term used in the Japanese, Okinawan and Korean martial arts for anyone who has achieved the rank of at least first-degree black belt
dan
Ninth son of Jacob, a tribe of Israel
dan
rank of black belt
dan
Grade, rank As from first black belt degree First introduced by Jigoro Kano, Founder of modern JUDO
dan
(don) Black belt rank Example: Shodan, 1st black belt
dan
aikido grade holder, black belt rank
dan
Data Analysis CSCI
Türkçe - Türkçe
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks: "Herkesin içinde dans öğrenmem şık olur."- P. Safa
Henri Matisse'in tanınmış bir tablosu
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
raks
DAN
(Osmanlı Dönemi) Arabca, Farsça veya bazı Türkçe kelimelerin sonuna takılarak, âlet ismi veya sıfat yapılır. Meselâ: Ateş-dan $ : Mangal. Cüz-dan $ : Cüz kabı, çanta
dan
israil'in On iki Kabilesinden biri
İngilizce - Türkçe
dans