continued without intermission; perpetual; ceaseless; constant

listen to the pronunciation of continued without intermission; perpetual; ceaseless; constant
İngilizce - Türkçe

continued without intermission; perpetual; ceaseless; constant teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

eternal
{s} sonsuz

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

Ayın üstünde, her şey sonsuz; altında, insanoğlu hariç bir şey yok. - Above the moon, everything is eternal; below, there is nothing save mortality.

eternal
{s} ebedi

Bazı insanlar ölümden sonra ebedi hayata inanıyorlar. - Some people believe in eternal life after death.

Bizim zafer ebedi olacaktır. - Our glory will be eternal.

eternal
{s} ölümsüz

Tek başına değişim, sürekli, sonsuz ve ölümsüzdür. - Change alone is eternal, perpetual, immortal.

eternal
sonrasız
eternal
müebbet
eternal
öncesiz sonrasız
eternal
hiç bitmeyen
eternal
{s} baki

Savaşlar gelir ve gider, ancak askerler baki kalırlar. - Wars come and go, but soldiers stay eternal.

eternal
daima
eternal
{s} ölmez
eternal
the Eternal City Roma the eternal triangle evli bir çift ile bunlardan birinin sevgilisi
eternal
Allah
eternal
ebedi varlık
eternal
başı ve sonu olmayan
eternal
{s} ebedi ve ezeli, başı ve sonu olmayan, ölümsüz
eternal
eternally ebediyen
eternal
daimi

Eric daimi bir iyimserdir. - Eric is an eternal optimist.

İngilizce - İngilizce
eternal
continued without intermission; perpetual; ceaseless; constant