completely, entirely, to the fullest extent

listen to the pronunciation of completely, entirely, to the fullest extent
İngilizce - Türkçe

completely, entirely, to the fullest extent teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

utterly
tamamen

Bir ayda işi tamamen bitirmek imkansız. - It is utterly impossible to finish the work within a month.

Tom tamamen yiyeceklere saplantılı. Mary'nin onu terkettiğine şaşmamalı. - Tom is utterly obsessed with food. No wonder Mary dumped him!

utterly
tamamiyle
utterly
bütünüyle
utterly
tümüyle
utterly
bütün bütün
utterly
tamamıyla
utterly
sapına kadar
utterly
düpedüz
İngilizce - İngilizce
utterly

I have failed you utterly.

completely, entirely, to the fullest extent