climbers

listen to the pronunciation of climbers
İngilizce - Türkçe

climbers teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

climber
tırmanıcı

Tırmanıcılar çatlak içine düştükten sonra yok oldu. - The climbers perished after falling into a crevasse.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Heyelan, dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger for climbers.

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
crampon
kanca
crampon
krampon
crampon
buz mahmuzu
climber
toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
climber
tırmaşık kuş
climber
sarmaşık
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
tırmanan sarmaşık
crampon
{i} kenet
crampon
perçin çivisi
crampon
{i} tırmanma demiri
crampon
{i} mengene
crampon
{i} çivi
climbers