to climb; to mount with effort; to clamber

listen to the pronunciation of to climb; to mount with effort; to clamber
İngilizce - Türkçe

to climb; to mount with effort; to clamber teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Heyelan, dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger for climbers.

Tom çok iyi bir dağcı değil. - Tom is not a very good climber.

climber
tırmanıcı

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
İngilizce - İngilizce
climber
to climb; to mount with effort; to clamber