a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot

listen to the pronunciation of a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot
İngilizce - Türkçe

a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Dağcılar şafaktan önce uyandı. - The climbers awoke before daybreak.

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

climber
tırmanıcı

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
İngilizce - İngilizce
climber
a bird that climbs, as a woodpecker or a parrot