clear, unambiguous, unmistakable, conclusive

listen to the pronunciation of clear, unambiguous, unmistakable, conclusive
İngilizce - Türkçe

clear, unambiguous, unmistakable, conclusive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unequivocal
dolambaçsız
unequivocal
dolaysız
unequivocal
belirsiz
unequivocal
net
unequivocal
tek manalı
unequivocal
{s} samimi
unequivocal
{s} açık

Onların birbirlerine duydukları derin aşk oldukça açık. - Their deep love for each other was unequivocal.

Bu oldukça açık anlamlıdır. - This is quite unequivocal.

unequivocal
sarih
unequivocal
unequivocallysu göturmez bir şekilde
unequivocal
{s} anlaşılır
İngilizce - İngilizce
{s} unequivocal
clear, unambiguous, unmistakable, conclusive