characterized by tolerance and mercy

listen to the pronunciation of characterized by tolerance and mercy
İngilizce - Türkçe

characterized by tolerance and mercy teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lenient
yumuşak davranan
lenient
halim
lenient
müşfik
lenient
yumuşak
lenient
nazik

Tom, hoşgörülü ve nazik, ama kararlıydı. - Tom was lenient and kind, but decisive.

lenient
leniencyyumuşaklık
lenient
şefkatli
lenient
{s} hoşgörülü

Tom'a karşı çok hoşgörülüyüz. - We've been far too lenient with Tom.

Biz Tom'a karşı çok fazla hoşgörülüyüz. - We've been way too lenient with Tom.

lenient
{s} merhametli
lenient
{s} hafif
lenient
lenientlyyumuşaklıkla
lenient
{s} yumuşak davranan, müsamahakâr
lenient
yumuşak huylu
lenient
yumuşaklık verici
İngilizce - İngilizce
lenient
characterized by tolerance and mercy

  Heceleme

  char·ac·ter·ized by tol·er·ance and Mer·cy

  Türkçe nasıl söylenir

  kerıktırayzd bay tälırıns ınd mırsi

  Telaffuz

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈtälərəns ənd ˈmərsē/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈtɑːlɜrəns ənd ˈmɜrsiː/