characterized by or often saying random things; habitually using non sequiturs

listen to the pronunciation of characterized by or often saying random things; habitually using non sequiturs
İngilizce - Türkçe

characterized by or often saying random things; habitually using non sequiturs teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

O, rastgele kitap satın aldı. - He bought books at random.

O, rastgele kitaplar okur. - He reads books at random.

random
(İnşaat) rassal
random
(Biyokimya) düzensiz
random
rasgele
random
random shot rasgele ateş
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
tesadüfen
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
{s} tesadüfi
random
rasgele oluş
random
at random rasgele
İngilizce - İngilizce
random

You're so random!.

characterized by or often saying random things; habitually using non sequiturs

    Heceleme

    char·ac·ter·ized by or of·ten say·ing ran·dom things; ha·bi·tu·al·ly us·ing non sequiturs

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    collage