cautious; wary; suspicious

listen to the pronunciation of cautious; wary; suspicious
İngilizce - Türkçe

cautious; wary; suspicious teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shy
{f} korkmak
shy
{s} utangaç

Utangaç erkek çocuğu adını mırıldandı. - The shy boy murmured his name.

Utangaç erkek çocuğu onun varlığında tamamen sıkıldı. - The shy boy was utterly embarrassed in her presence.

shy
çekingen

Tom çekingen ve yalnız bir oğlandır. - Tom is a shy and lonely boy.

Senin çekingenlikten uzak tavırlarını seviyorum. - I love your lack of shyness.

shy
{f} (at) ürkmek
shy
{f} irkilmek
shy
{f} çekinmek
shy
{s} sıkılgan
shy
mahcubiyet
shy
atmak
shy
atış
shy
(hayvan) ürkek
shy
deneme
shy
{s} insanlardan kaçan, insanlara pek yaklaşmayan, ürkek (hayvan)
shy
istihza
shy
(isim) utangaç kimse, ürkek kimse, ürkek hayvan, atma, atış, fırlatma, alay etme
shy
{s} ihtiyatlı
shy
(sıfat) utangaç, sıkılgan, ürkek, çekingen, pısırık, korkan, ihtiyatlı, eksik
shy
deneme/atış
shy
küçümseme
shy
(fiil) ürkmek, korkmak, çekinmek, sakınmak, irkilmek, atmak, fırlatmak
İngilizce - İngilizce
shy
cautious; wary; suspicious