imgelemek

listen to the pronunciation of imgelemek
Türkçe - İngilizce
Imagine
to imagine, to fancy tahayyül etmek
to imagine
envisage
fancy
imgeleme
(Pisikoloji, Ruhbilim) imagination
imgeleme
imagery
imgeleme
imagining, imagination
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin imgesini zihinde canlandırmak, tahayyül etmek
imgeleme
İmgelemek işi, tahayyül
imgelemek