causing to move repeatedly from side to side

listen to the pronunciation of causing to move repeatedly from side to side
İngilizce - Türkçe

causing to move repeatedly from side to side teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shake
{i} titreme

Tom'un elleri titremeye başladı. - Tom's hands began to shake.

Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı. - Tom's right hand began to shake uncontrollably.

shake
{f} silkelemek
shake
{i} deprem

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

shake
ihtizaz
shake
sallanış
shake
ırgalamak
shake
(el) sıkışmak
shake
silkmek
shake
sarsılmak
shake
saniye
shake
salla(mak)
shake
{i} (başı/yumruğu) sallama
shake
{i} sallama

Tom bir protein sallaması içti. - Tom drank a protein shake.

shake
{f} titretmek
shake
{i} serpme
shake
{i} titretme
shake
(Tıp) Sarsmak, sallamak
shake
{i} milk shake
shake
(isim) sallama, titreme, titretme, sarsma, sarsıntı, deprem, sesi titretme, çatlak (kereste), yarık, çalkalanmış şey, milk shake
shake
{i} çalkalanmış şey
İngilizce - İngilizce
shake
waggle
wag
causing to move repeatedly from side to side

  Heceleme

  caus·ing to move re·peat·ed·ly from side to side

  Türkçe nasıl söylenir

  kôzîng tı muv rîpitîdli fırm sayd tı sayd

  Telaffuz

  /ˈkôzəɴɢ tə ˈmo͞ov rəˈpētədlē fərm ˈsīd tə ˈsīd/ /ˈkɔːzɪŋ tə ˈmuːv rɪˈpiːtɪdliː fɜrm ˈsaɪd tə ˈsaɪd/

  Günün kelimesi

  alfresco