titreme

listen to the pronunciation of titreme
Türkçe - İngilizce
shake

Tom's hands began to shake. - Tom'un elleri titremeye başladı.

Tom's right hand began to shake uncontrollably. - Tom'un sağ eli kontrol edilemez bir biçimde titremeye başladı.

tremble

There was a tremble in her voice. - Onun sesindeki bir titreme vardı.

hunting
shiver

Tom began to shiver uncontrollably. - Tom kontrolsüz biçimde titremeye başladı.

Tom started to shiver. - Tom titremeye başladı.

(Tıp) ague
palsy
doddering
juddering
palpitating
shuddering
didder
pulsation
dither
shudder
shaking

Tom started shaking uncontrollably. - Tom kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı.

He started shaking in fear. - Korku içinde titremeye başladı.

judder
vibration
quiver
tremor
shimmy
trepidation
quake
flicker

After one last flicker, the candle went out. - Son bir titremeden sonra mum söndü.

trembling; flicker
the shivers
trembling
shivering

I wish I could stop shivering. - Keşke titremeyi durdurabilsem.

Tom stopped shivering. - Tom titremeyi durdurdu.

rigour [Brit.]
quaking
rigor
thrill
chills

The warmth after the chills intoxicated us. - Titremelerden sonraki sıcaklık bizi mest etti.

chill

The warmth after the chills intoxicated us. - Titremelerden sonraki sıcaklık bizi mest etti.

{i} quaver
wobble
{i} flickering
(Tıp) trebel
{i} jiggle
{i} rigour
titremek
vibrate
titremek
shiver
titremek
shake
titremek
{f} tremble
titreme deseni
(Bilgisayar) dither pattern
titreme süzgeci
(Bilgisayar) flicker filter
titreme (alev için)
waver
titreme beton
vibrated concrete
titreme durumu
wobbliness
titreme halindeki
aflutter
titreme hezeyanı
(Pisikoloji, Ruhbilim) delirium tremens
titreme kalitesi
(Bilgisayar) dither quality
titreme korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim,Tıp) tremophobia
titreme nöbeti
shivering fit
titreme ya da ürperme nöbeti
shivers
titreme yok
(Bilgisayar) no dithering
titremek
flicker
titremek
{f} quiver
titremek
flutter
titremek
pulsate
titremek
pulse
titremek
jerk
titremek
quake
titremek
judder
titremek
wobble
titre
(Kimya) titration
titremek
shimmying
titremek
chill
titremek
flickering
titremek
didder
titremek
jar
titremek
wabble
titremek
oscillate
titre
{f} flickering
titre
{f} quake
titre
{f} quaver
titre
{f} quaking
titre
{f} palpitating
titre
{f} shivering

Tom started shivering. - Tom titremeye başladı.

Tom stopped shivering. - Tom titremeyi durdurdu.

titre
{f} trembling

He tried to seem calm but his trembling hands betrayed him. - Sakin görünmeye çalıştı ama titreyen elleri onu ele verdi.

We felt the ground trembling. - Yerin titrediğini hissettik.

titre
shiver

I shivered with cold when I went outside. - Dışarıya çıkınca soğuktan tir tir titredim.

The mere thought of a snake makes me shiver. - Bir yılanı sadece düşünmek beni titretiyor.

titre
{f} quivering
titre
{f} shuddering
titre
titre
titre
{f} tremble

The timid man trembled with fear. - Ürkek adam korkuyla titredi.

Tom felt his knees tremble. - Tom dizlerinin titrediğini hissetti.

titre
vibrate

Tom's cellphone vibrated on the table. - Tom'un cep telefonu masada titredi.

Tom's phone vibrated. - Tom'un telefonu titreşti.

titre
{f} shudder

You said a word that makes me shudder. - Beni titreten bir söz söyledin.

titre
{f} quiver

This could make any girl quiver. - Bu herhangi bir kızı titretebilir.

titremek
palpitate
titre
dither
titre
titratable
titre
doddering
Titre
(Tıp) titer
Titremek
(Tıp) trebel
eli ayağı titreme
jim jams
korkudan titreme
chill of fear
sinirden titreme
jim jams
titre
flicker

After one last flicker, the candle went out. - Son bir titremeden sonra mum söndü.

This fluorescent lamp is starting to flicker. We'll have to replace it. - Bu floresan lamba titreşmeye başlıyor. Onu değiştirmemiz gerekecek.

titremek
shudder
titremek
to shiver; to tremble, shake, quiver, quake; to flutter
titremek
(yaşlılıktan) dodder
titremek
{f} throb
titremek
to tremble, to shiver, to shudder, to quiver; (alev, ışık) to flicker; (ses) to falter; (korkudan, soğuktan) to quake
titremek
to be very afraid of
titremek
thrill
titremek
(ses) quaver
titremek
shimmy
titremek
waver
titremek
{f} dither
titremek
(for a light) to flicker; (for the picture on a TV screen) to flutter
titremek
falter
titremek
{f} quaver
titremek
quail
titremek
bicker
İngilizce - İngilizce

titreme teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

titre
The strength or concentration of a solution that has been determined by titration
titre
To determine a titre, especially by titration
titre
A measure of concentration of a substance In this Report, an estimate of the concentration of a TSE agent in a tissue or tissue sub-fraction
titre
the concentration of a solution as determined by titration
titre
linear density (See also denier, decitex )
titre
{i} amount of material needed to complete a reaction in a solution (Chemistry)
titre
a measure of the concentration or activity of an active substance
Türkçe - Türkçe
Titremek işi: "Titremeler ürpermeye çevrildi, yavaş yavaş ısınıyorum."- R. H. Karay
Titremek işi
(Osmanlı Dönemi) ZEBZEBE
(Osmanlı Dönemi) KUŞA'RİRE
(Osmanlı Dönemi) İRZİZ
Titremek
(Osmanlı Dönemi) TAKAFKUF
Titremek
(Osmanlı Dönemi) ZEHV
Titremek
(Osmanlı Dönemi) TER'İS
Titremek
(Osmanlı Dönemi) DA'S
Titremek
(Osmanlı Dönemi) ME'D
Titremek
(Osmanlı Dönemi) ŞEFŞEF
Titremek
tirildemek
Titremek
(Osmanlı Dönemi) HAFC
Titremek
(Osmanlı Dönemi) TEREFRÜF
Titremek
(Osmanlı Dönemi) TEŞENNÜC
Titremek
(Osmanlı Dönemi) TEMERMÜR
titremek
Kısık ve kesik çıkmak
titremek
Ses kısık ve kesik çıkmak
titremek
Işığın aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak
titremek
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
titremek
Çok üşümek
titremek
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak: "Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi, bilmem."- S. F. Abasıyanık
titremek
Aralıklı olarak gücü azalıp çoğalmak
titremek
Küçük ve hızlı salınım hareketleri yapmak
titremek
Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak. Çok üşümek
titremek
Birinden veya bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak
İngilizce - Türkçe

titreme teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

titre
titre etme
titre
titre
titre
(Tıp) Birim hacımdaki miktarı bilinen standard
titreme