deprem

listen to the pronunciation of deprem
Türkçe - İngilizce
quake

The Japan Meteorological Agency has revised the magnitude of the eastern Japan quake from 8.8 to 9.0, the largest recorded in world history. - Japonya Meteoroloji Ajansı doğu Japonya deprem büyüklüğünü 8.8 den 9.00'a kadar tekrar inceledi, dünya tarihinde en büyük kayıt.

At the Fukushima No.1 nuclear power plant, all the reactors stopped just after the quake. - Fukushima No.1 nükleer santralinde, depremden hemen sonra bütün reaktörler durdu.

earthquake

There was a big earthquake last night. - Geçen gece büyük bir deprem oldu.

A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday. - Dün Japonya'da bir sürü bina deprem dolayısıyla yıkıldı.

temblor
seism
earthquake, quake
trembling of the earth
shake

In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth. - Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir.

earth quake
quakes
deprem afeti
(Çevre) earthquake disaster
deprem bilim
(Meteoroloji) seismology
deprem bölgesi
(Jeoloji) earthquake zone
deprem büyüklüğü
(Çevre) earthquake magnitude
deprem dalgalaması
(Coğrafya) tidal wave
deprem dayanımı
(Coğrafya) earthquake resistance
deprem etkisi
(Jeoloji) earthquake effect
deprem fayı
(Coğrafya) earthquake fault
deprem fırtınası
(Jeoloji) earthquake swarm
deprem hasarı
(Jeoloji) earthquake damage
deprem ivmesi
(Coğrafya) earthquake acceleration
deprem mühendisliği
earthquake engineering
deprem ortası
(Jeoloji) epicenter
deprem riski
(Coğrafya) earthquake risk
deprem tahmini
earthquake prediction
deprem uyarısı
(Coğrafya) earthquake warning
deprem yükü
(Coğrafya,Jeoloji) earthquake load
deprem özeği
(Coğrafya,Jeoloji) epicenter
deprem şiddeti
(Jeoloji) earthquake indensity
deprem şiddeti
intensity of earthquake
deprem şiddeti
(Çevre) earthquake intensity
deprem kuşağı
Seismic zone
deprem alanı region hit by
an earthquake
deprem araştırma dairesi
earthquake research department
deprem araştırma dairesi
earthquake research center
deprem bilimci
seismologist
deprem bölgesi
seismic zone
deprem dalgası
tsunami
deprem dalgası
tidal wave
deprem dalgası
seismic wave
deprem dalgası
earth wave
deprem davranış spektrumu
(Çevre) earthquake response spectrum
deprem dışmerkezi
(Çevre) earthquake epicenter
deprem enerjisi
(Jeoloji) earthquake energy
deprem epinsentri
earthquake epicentre
deprem etki bölgesi
(Jeoloji) earthquake region
deprem etkileri
erthquake effects
deprem evleri
earthquake houses
deprem fay modeli
earthquake fault model
deprem frekansı
frequency of earthquake
deprem frekansı
earthquake frequency
deprem gerilmesi
(Jeoloji) earthquake stress
deprem girdi hareketi
(Çevre) input earthquake motion
deprem gölü
(Çevre) earthquake lake
deprem gösterici
seismoscope
deprem güvenceli tasarım
(İnşaat) ascismic design
deprem habercisi
(Coğrafya) earthquake precursor
deprem hacmi
(Çevre) earthquake volume
deprem hareketi
(Coğrafya) earthquake motion
deprem hasar karşılığı
(Ticaret) provisions for earthquake loss
deprem hasarı derecesi
(Çevre) degree of earthquake damage
deprem hazırlığı
earthquake preparedness
deprem hiposentiri
earthquake hypocentre
deprem içmerkezi
(Çevre) earthquake hypocenter
deprem katalogları
(Coğrafya) earthquake catalog
deprem kataloğu
earthquake catalogue
deprem katsayısı
(Jeoloji) earthquake factor
deprem kaynak fayı
(Çevre) earthquake source fault
deprem kaynak modeli
(Coğrafya) earthquake source model
deprem kaynak parametresi
(Coğrafya) earthquake source parameter
deprem kayıtçısı
(Çevre) seismograph
deprem kuvveti
(Jeoloji) earthquake force
deprem kuşağı
seismic belts
deprem kümülü
(Sigorta) earthquake accumulation
deprem mekanizmaları
(Jeoloji) earthquake mechanisms
deprem mekanizması
(Çevre) earthquake mechanism
deprem merkezi
epicentre [Brit.]
deprem merkezi
epicentrum
deprem merkezi
epicenter
deprem merkezi
seismic focus
deprem nedeniyle yangın
(Çevre) earthquake fire
deprem ocağı
hypocentre
deprem odağı focus of
an earthquake, epicenter
deprem olmak
(an earthquake) to occur
deprem olmak
(an earthquake) to happen
deprem olmuş
an earthquake happened
deprem olmuş
an earthquake occured
deprem planı
(Askeri) earthquake plan
deprem süresi
(Çevre) duration of an earthquake
deprem süresi
earthquake duration
deprem tasarımlı
(Çevre) design earthquake
deprem tehlikesi analizi
earthquake hazard analysis
deprem vergi paketi
(Hukuk) earthquake tax package
deprem çizimi
seismography
derin deprem
(Çevre) deep earthquake
artçı deprem
aftershock
beklenen en şiddetli deprem
(Çevre) maximum credible earthquake
plaka içi deprem
(Çevre) intraplate earthquake
sismograf (deprem)
seismograph
suni deprem
(Çevre) induced earthquake
tektonik deprem
tectonic earthquake
yakın deprem
(Çevre) near earthquake
yapay deprem
(Çevre) artificial earthquake
yerel deprem
(Çevre) local earthquake
yıkıcı deprem
(Çevre) destructive earthquake
İngilizce - Türkçe

deprem teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

Deprem Monitoru
Deprem Monitoru 2 Türkiyede olan depremleri neredeyse gercek zamanli olarak izleyin
deprem