carried out using a planned, ordered procedure

listen to the pronunciation of carried out using a planned, ordered procedure
İngilizce - Türkçe

carried out using a planned, ordered procedure teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

systematic
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematic
sistematik

Çoğu zaman en iyi çözüm, sistematik olarak sorunun üzerine gitmektir! - Oftentimes, the best solution is to systematically attack the problem!

Ben sistematik bir yöntemi tercih ederim. - I prefer a systematic method.

systematic
jüyeli
systematic
{s} yöntemli
systematic
(Tıp) (al) Sistemik, uslu ve kaideye göre, intizamlı
systematic
(Sosyoloji, Toplumbilim) dizgesel
systematic
{s} sistemli, dizgeli
systematic
{s} düzenli
systematic
{s} (Felsefe) sistematik, dizgesel
İngilizce - İngilizce
systematic
carried out using a planned, ordered procedure