capable of being apprehended or understood

listen to the pronunciation of capable of being apprehended or understood
İngilizce - Türkçe

capable of being apprehended or understood teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

understandable
{s} anlaşılır

Bu kesinlikle anlaşılır. - It's perfectly understandable.

understandable
{s} anlaşılabilir

Bu anlaşılabilir bir hata. - It's an understandable mistake.

O anlaşılabilir bir suçlamaydı. - It was an understandable accusation.

graspable
kavranabilir
perceivable
farkedilebilir
perceivable
{s} hissedilebilir
perceivable
{s} hissedilir
perceivable
{s} algılanabilir
perceivable
{s} kavranabilir
understandable
understandeblyanlaşılır şekilde
understandable
{s} kavranabilir
understandable
mazereti kabul edilir şekilde
understandable
kavranılır
understandable
{s} anlaşılması mümkün
İngilizce - İngilizce
Apprehensible
graspable
perceivable
understandable
capable of being apprehended or understood

  Heceleme

  ca·pa·ble of be·ing apprehended or un·der·stood

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv biîng äprîhendıd ır ʌndırstûd

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˌaprəˈhendəd ər ˌəndərˈsto͝od/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˌæprɪˈhɛndəd ɜr ˌʌndɜrˈstʊd/

  Günün kelimesi

  topiary