brokers that come to the post to seek an execution

listen to the pronunciation of brokers that come to the post to seek an execution
İngilizce - Türkçe

brokers that come to the post to seek an execution teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

crowd
{f} toplan

Bir kalabalık olay yerinde toplandı. - A crowd gathered at the scene.

Etrafta bir kalabalık toplandı. - A crowd gathered around.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Bir insan kalabalığı, geçit resmini izlemek için toplandı. - A crowd of people gathered to see the parade.

Muazzam bir insan kalabalığı bekledi. - A huge crowd of people waited.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Salonda büyük bir kalabalık vardı. - There was a large crowd in the hall.

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
İngilizce - İngilizce
crowd
brokers that come to the post to seek an execution

  Heceleme

  brokers that come to the post to seek an ex·e·cu·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  brōkırz dhıt kʌm tı dhi pōst tı sik ın eksıkyuşın

  Telaffuz

  /ˈbrōkərz ᴛʜət ˈkəm tə ᴛʜē ˈpōst tə ˈsēk ən ˌeksəˈkyo͞osʜən/ /ˈbroʊkɜrz ðət ˈkʌm tə ðiː ˈpoʊst tə ˈsiːk ən ˌɛksəˈkjuːʃən/

  Günün kelimesi

  manitou