boundless, endless, infinite, having no borders; unlimited

listen to the pronunciation of boundless, endless, infinite, having no borders; unlimited
İngilizce - Türkçe

boundless, endless, infinite, having no borders; unlimited teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

limitless
{s} sınırsız

Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır. - Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.

Doğal kaynaklar sınırsız değildir. - Natural resources are not limitless.

limitless
vasi
limitless
çok büyük
limitless
hudutsuz
limitless
bitimsiz
limitless
{s} sayısız
limitless
son derece
limitless
{s} uçsuz bucaksız
limitless
{s} sonsuz
İngilizce - İngilizce
{s} limitless
boundless, endless, infinite, having no borders; unlimited