borsa

listen to the pronunciation of borsa
Türkçe - İngilizce
stock market

He made a killing by investing in the stock market. - Borsada yatırım yaparak bir vurgun yaptı.

In the Tokyo stock market, stocks of about 450 companies are traded over the counter. - Tokyo borsasında, yaklaşık 450 şirketin hisse senetleri sayaç üzerinde işlem gördü.

stock exchange

The New York Stock Exchange closed for ten days. - New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.

The company is listed on the Tokyo Stock Exchange. - Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor.

money-market
(Ticaret) organized market
(Kanun) stock exhange
share market
exchange

The New York Stock Exchange closed for ten days. - New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı.

This company is listed on the New York Stock Exchange. - Bu şirket, New York Borsasında işlem görüyor.

change
money market
rialto
market

The stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered. - New York'ta Ekim 1987 borsa krizi hâlâ etkili bir şekilde hatırlanmaktadır.

He lost a fortune in the stock market. - O, borsada bir servet kaybetti.

stock exchange, exchange, market
bourse
(Hukuk) stock market exchange
borsa fiyatlarını düşürmek
bear
borsa acentasi
(Ticaret) exchange broker
borsa acentası
(Ticaret) stockbroker
borsa acentesi
(Ticaret) stock broker
borsa acentesi
stockbroker
borsa aracısı
(Ticaret) broker
borsa aracısı
(Ticaret) stock broker
borsa bankeri
stock broker
borsa cetveline geçirme
(Ticaret) quoting
borsa dışı
(Ticaret) street
borsa dışı
(Ticaret) over the counter
borsa dışı piyasa
(Ticaret) street market
borsa emirleri
(Ticaret) order
borsa emirleri
(Ticaret) stock exchange orders
borsa fiyatı
(Ticaret) stock exchange price
borsa kaydında olmayan
(Ticaret) unquoted
borsa oyunu
(Ticaret) speculate
borsa payı
(Ticaret) exchange transaction fee
borsa piyasasını yükseltmek
(Ticaret) bull the market
borsa puan
point
borsa rayici
(Ticaret) fair value
borsa salonu
(Ticaret) floor
borsa spekülatörü
(Ticaret) operator
borsa takas
(Ticaret) exchange
borsa tellalı
(Ticaret) stockjobber
borsa tellalı
broker
borsa oyuncusu
market players
borsa analisti
(Ticaret) stock analyst
borsa bileşik endeksi
composite index
borsa cetveli
(Ticaret) market letter
borsa cetveli
market review
borsa cetveli
share list
borsa cetveli
market latter
borsa dışı para piyasası
street market
borsa dışı pazar
(Ticaret) unofficial market
borsa eksperleri
(Ticaret) stock exchange experts
borsa emri
(Ticaret) stock market order
borsa fiyat listesi
(Ticaret) stock exchange official list
borsa fiyatlarını şeride kaydeden aygıt
ticker
borsa fiyatı
stock exchange quotation
borsa hisselerinden vurgun yapan salaş yer
bucket shop
borsa ikinci pazarı
(Ticaret) junior market
borsa ikinci piyasa
(Ticaret) junior market
borsa indeksi
(Ticaret) share indices
borsa indeksi
(Ticaret) securities market index
borsa işlemleri
(Ticaret) market transactions
borsa işlemleri
exchange operations
borsa işlemleri vergisi
(Ticaret) stock exchange tax
borsa kanunu
(Kanun,Ticaret) law of exchange
borsa kapanınca sokakta süren piyasa
kerb market
borsa kapanış fiyatları
(Ticaret) closing market prices
borsa kapanış fiyatı
final quotation
borsa kapanışı
(Ticaret) close of the exchange
borsa kotu
(Ticaret) exchange list
borsa kotundan çıkarma
(Ticaret) delisting
borsa kotundan çıkarma
(Ticaret) dequotation
borsa kotundan çıkarmak
(Ticaret) delist
borsa krizi
(Ticaret) stock market crises
borsa kur cetveli
price list
borsa kuralları
(Ticaret) stock exchange rules
borsa kurları
(Ticaret) stock quotes
borsa muamelatı
(Ticaret) stock exchange business
borsa muamelesi
(Ticaret) operation on change
borsa muamelesi
(Ticaret) stock exchange transaction
borsa nizamnameleri
(Ticaret) stock exchange regulations
borsa opsiyonu taciri
(Ticaret) registered options trader
borsa oyuncusu
gambler
borsa oyunu
agiotage
borsa oyunu
speculation
borsa oyunu ile ilgili
(Ticaret) speculative
borsa portföyü
(Ticaret) stock market portfolio
borsa sendikası
(Ticaret) market syndicate
borsa simsarları topluluğu
stock exchange
borsa simsarı
stockbroker
borsa simsarı
exchange broker
borsa simsarı
(Ticaret) share broker
borsa simsarı
trader
borsa simsarı
jobber
borsa sonrası piyasa
(Ticaret) kerb market
borsa sonrası sokak piyasası
(Ticaret) kerb market
borsa sonrası sokakta devam eden işlemler
curb market
borsa spekülasyonu
(Ticaret) stock exchange speculation
borsa tacirleri
(Ticaret) floor traders
borsa takas merkezi
custodian bank
borsa tavanı
(Ticaret) limit up
borsa tellalı
stockbroker, broker
borsa tellâlı
stockbroker
borsa temsilcisi
stock exchange representative
borsa tüzüğü
(Ticaret) stock exchange regulations
borsa yatırımcısı
speculator
borsa yatırımcısı
stag
borsa öncesi ticaret
(Ticaret) premarket dealings
borsa üyeleri
(Ticaret) stock exchange members
borsa üyesi olmayan simsar
(Ticaret) outside broker
nakil işlemi (borsa)
(Ticaret) carry-over
kara borsa
black market
(borsa) mahsup günleri
(Ticaret) account days
New york borsa merkezi
Wall Street
açığa satmak (borsa)
(Ticaret) go short
hareketli borsa
(Ticaret) active market
karma borsa indeksi
(Ticaret) composite indexes
kredili borsa oyunu
(Ticaret) margin trading
sokakta devam eden borsa işlemleri
the street
vadeli borsa işlemi
(Ticaret) forward transactions
vadeli borsa işlemi
bargain for account
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Ticarette) Vasıfları belli ölçülere uyan yani standartlaştırılabilen malların örnekleri üzerinden alım satımının yapıldığı devlet kontrolü altında teşkilâtlanmış pazar yeri
Bazı tüccarların ve özellikle sarraflarla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanların alım satım ve değişim amacıyla devlet denetimi altında iş yaptıkları yer: "Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla."- N. Cumalı
(Hukuk) BROS
BORSA AJANI
(Hukuk) Başkası nam ve hesabına borsada alım satım yapan kimse
BORSA DEĞERİ
(Hukuk) Taşınır mallar ve diğer ekonomik değerler için son işlem gününde uygulanan ortalama
BORSA ESHAMI
(Hukuk) Borsada resmen kayıtlı hisse senetleri, tahviller vb
BORSA KOMİSERİ
(Hukuk) Borsayı hükümet adına denetleyen ve gözetleyen görevli
BORSA KOMİSYONCUSU
(Hukuk) Kendi adına ve başkası hesabına borsada alım satım yapan kimse
BORSA MUAMELELERİ
(Hukuk) Borsada işlem gören şeylerin alım satımı
BORSA RAYİCİ
(Hukuk) Bir mal için borsada kararlaştırılan fiyat
borsa acentesi
Müşteriden aldıkları alış ve satış emirlerini borsada yerine getirip karşılığında komisyon alan kimse
borsa aracısı
Borsada kendi adını kullanarak kişi, kurum ve kuruluşlar hesabına alım satım yapan kimse, brokır
borsa cetveli
Borsada belirlenen fiyatları gösteren günlük bülten
borsa değeri
Borsada arz ve talebe göre oluşan fiyat
borsa kağıdı
Borsada kayıtlı, alınıp satılan hisse senedi
borsa komiseri
Borsalarda günlük alım satım işlemlerini, fiyat dalgalanmalarını denetlemek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tayin edilen memur
borsa komisyoncusu
Borsa aracısı
borsa oyunu
Borsada oynanan hava oyunu
borsa simsarı
Müşteri ile borsa acenteleri arasında aracılık yapan kimse
borsa tahtası
Borsada alım satım fiyatlarının ilân edildiği pano
kara borsa
Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi
borsa