bomb

listen to the pronunciation of bomb
İngilizce - Türkçe
{f} bombalamak
bomba

Ben bütün gün bilgisayar ekranı önünde otururum, bu yüzden elektro-manyetik dalgalar tarafından oldukça şiddetli şekilde bombardıman edilirim. - I sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.

Atom bombası, 20. yüzyılın fizik ürünüdür. - The atomic bomb is the offspring of 20th century physics.

atom bombası

Atom bombası tüm Hiroşima şehrini yıktı. - The atomic bomb destroyed the entire city of Hiroshima.

Atom bombası, 20. yüzyılın fizik ürünüdür. - The atomic bomb is the offspring of 20th century physics.

bomba atmak
bombalı

Pakistan'daki bir bombalı saldırı sonucunda yüz on altı kişi öldü. - One hundred and sixteen people died as a result of a bomb attack in Pakistan.

(Spor) uzak mesafeden atılan şut
{f} bombala

Grup bombalama sorumluluğunu üstlendi. - The group claimed responsibility for the bombings.

Avcı uçağı bombalarını bıraktı. - The fighter plane released its bombs.

(the ile) atom bombası
(Askeri) BOMBALAMAK: Bir uçaktan, hedef üzerine bir veya birkaç bomba atmak
{f} fiyasko ile sonuçlanmak
{f} bombardıman etmek
bomba patlatmak

Rehin tutanlar bir bomba patlatmakla tehdit etti. - The hostage-takers threatened to detonate a bomb.

{i} başarısızlık
bomb bombala
jeol yanardağın dışarı püskürttüğü küre veya elips şeklindeki lav kümesi
{f} başarısızlığa uğramak
(volkanik) bomba
{i} fiyasko
aerosol bombası
bomb bayuçakta bombanın atıldığı bölüm
bombasın
bomb bay
(Askeri) bomba bölmesi
bomb cemetery
(Askeri) bomba mezarlığı
bomb crater
(Askeri) bomba çukuru
bomb disposal
(Askeri) bomba imha
bomb hoist
(Askeri) bomba vinci
bomb making
bomba yapımı
bomb rack
(Askeri) bomba salanı
bomb rack
(Askeri) bomba askısı
bomb rack
(Askeri) bomba salan
bomb sight
(Askeri) vizör
bomb warning
bomba ihbarı
bomb calorimeter
patlamalı ısı ölçer
bomb proof
bombaya dayanıklı
bomb shell
bomba mermisi
bomb shelter
sığınak
bomb-proof
bomba geçmez
bomb-proof
bombaya dayanıklı
bomb burst
bomba patladı
bomb calorimeter
patlamalı işi ölçer
bomb disposal
Bomba imha işlemi
bomb disposal expert
Bomba imha uzmanı
bomb out
bomba dışarı
bomb shell
bomba kabuk
bomb vest
bomba yeleği
bomb-release assembly
bomba-release montaj
bomb alarm system
(Askeri) BOMBARDIMAN ALARM SİSTEMİ: Atış esasları kayıt merkezlerine nükleer infilak raporlarını göndermek üzere, Kuzey Amerika'da kilit hedef bölgelerini kuşatmış, tamamen otomatik, bir detektörler sistemi. Ayrıca bakınız: "Nudets" ve "nuclear detonation detection and reporting system"
bomb attack
bombalı saldırı
bomb bay
(Askeri) BOMBA BÖLMESİ: Bombardıman uçaklarında bir kompartıman. Bombalar burada taşınır ve buradan atılır
bomb bay
bomba yuvası
bomb cemetery
(Askeri) BOMBA MEZARLIĞI: Bombaların, tapaları emniyete alındıktan sonra, imha maksadıyla götürüldükleri belirli bir saha
bomb cluster
(Askeri) bomba demeti
bomb control
(Askeri) bomba salış tertibatı
bomb control
(Askeri) BOMBA SALIŞ TERTİBATI: Bak. "bomb release mechanism"
bomb damage assessment
(Askeri) BOMBA HASAR DEĞERLENDİRİLMESİ: Tüm hava taarruzlarının hedefler üzerindeki etkisinin belirlenmesi. (Ör. bombalar, roketler, sektirme, tarama hücumları. )
bomb debris
(Çevre) bomba enkazı
bomb disposal
bomba imhası
bomb disposal
bombayı etkisiz hale getirme
bomb disposal
(Askeri) BOMBALARI ZARARSIZ HALE GETİRME: Patlamış bomba ve mermilere müdahale ve bunları zararsız bir hale getirmede veya patlatmak suretiyle tahripte takip edilen bilimsel ve teknik usul
bomb disposal unit
(Askeri) BOMBA İMHA BİRLİĞİ, BOMBALARI ZARARSIZ HALE GETİRME BİRLİĞİ: Bknz. "explosive ordnance unit"
bomb dog
(Askeri) bomba köpeği
bomb door
(Askeri) bombardıman kapağı
bomb door
(Askeri) BOMBARDIMAN KAPAĞI: Bir bombardıman uçağı bomba bölgesinin alt kısmında bulunan kapak veya panjur. Bu kapak, bombanın uçaktan atılabilmesini temin için yapılmıştır
bomb explode
bomba patlamak
bomb hoist
(Askeri) BOMBA VİNCİ: Ağır bombaların uçaklara yükletilmesi işlerinde kullanılan vinç
bomb impact plot
(Askeri) BOMBA SADME GRAFİĞİ: Hedef bölgesinin, genellikle darbe öncesi çekilmiş fotoğrafı olan, ve belli bir bombardıman taarruzunda atılan bombaların vuruş veya patlama noktalarının işaretlendiği bir grafik şekil
bomb launcher
(Askeri) bomba fırlatma sistemi
bomb lift truck
(Askeri) bomba yükleyici
bomb line
(Askeri) BOMBA EMNİYET HATTI: Bknz. "fire support coordination line"
bomb lines
(Askeri) BOMBA EMNİYET HATLARI: Dost uçaklar tarafından yapılacak taarruzları sınırlamak için tespit edilmiş hatlar (arazi). Bak. "forward bomb lines" ve "tactical bomb lines"
bomb loader
(Askeri) bomba yükleyici
bomb panic
bomba paniği
bomb proof
(Askeri) BOMBA EMNİYETLİ: Bomba ve mermilere karşı koruyucu sayılacak kadar mukavim
bomb rack
(Askeri) BOMBA SALAN HÜCRE, BOMBA SALANLAR: Bombaların uçaklar içinde taşınmasını temin eden cihaz, aynı zamanda, bombaların serbest bırakılarak atılmalarını temin eden tertibatı da ihtiva eder. Buna kısaca "rack" de denir
bomb reconnaissance
(Askeri) BOMBA ARAMA: Patlamamış mermilerin mevcudiyetini tespit, mahiyetini tayin ve personel, tesis ve teçhizatın korunması için mümkün olan koruyucu tedbirleri tatbik etmek ve nihayet, bombaların zararsız hale getirilmesi faaliyetlerini idare eden makama gerekli bilgileri vermek üzere yapılan araştırma
bomb release line
(Askeri) BOMBA SALIVERME HATTI: Bir uçağın bir bölge veya hedefte isabet veya isabetler elde edebilmesi için savunulan bir bölge veya hedef çevresinde bombasını salması gereken hayali hat. Ayrıca bakınız: "initial bomb release line" ve "final bomb release line"
bomb release mechanism
(Askeri) BOMBA BIRAKMA TERTİBATI: Bir bombardıman uçağında, bombaların, bomba salan hücreden serbest bırakılarak atılmalarını temin eden tertibat. Buna "release mechanism", "bomb control", "bomb control mechanism" ve "bomb rack control" da denir
bomb release point
(Askeri) BOMBA BIRAKMA NOKTASI: Bombaların, arzu edilen infilak noktasına varabilmeleri için bırakılmaları gereken boşluktaki bir nokta
bomb scare
bomba patlama tehlikesi
bomb service truck
(Askeri) BOMBA KAMYONU: Bomba taşımaya mahsus özel araç
bomb sight
(Askeri) BOMBARDIMAN NİŞAN ALETİ: Uçaklarda bulunan ve bombanın hedef üzerinde tam isabetini temin etmek üzere, uçuş sırasında atılması gereken noktayı tespit eden alet
bomb sighting systems
(Askeri) TAKOMETRİK VEYA SENKRONİZE NİŞANGAHLAR: Nişan çizgisini hedef üzerinde tutarak ve böylece hedefe oranla sürati ve bazı durumlarda hedef boyunca yolu hesaplayarak bombayı otomatik olarak doğru bombardıman açısında salan nişan alma sistemleri
bomb site
bombalanmış yer
bomb squad
bomba imha ekibi
bomb tank
(Tiyatro) patlama kutusu
bomb trailer
(Askeri) BOMBA RÖMORKU, BOMBA ARABASI: Kol halinde veya tek başına çekilen ve bombaları taşımakta kullanılan araç
bomb trailer
(Askeri) bomba römorku
bomb trailer
(Askeri) bomba arabası
bomb up
bomba ile donatmak (uçak)
petrol bomb
molotof kokteyli
bombing
bombalı eylem
bombing
(Politika, Siyaset) bombalı saldırı
bombing
bombalama eylemi
bombing
(Askeri) bombalayarak

Düşmanlar tesisi bombalayarak imha ettiler. - The enemies destroyed the plant by bombing.

bombing
(Argo) graffiti yapmak
cost a bomb
(Konuşma Dili) pahalıya patlamak
cost a bomb
(Konuşma Dili) pahalıya mal olmak
delayed action bomb
(Askeri) geciktirmeli bomba
glide bomb
(Askeri) süzülen bomba
logic bomb
(Bilgisayar) yazılım bombası
practice bomb
(Askeri) eğitim bombası
smart bomb
akıllı bomba
soft bomb
yazılım bombası
sticky bomb
(Askeri) yapışkan bomba
suicide bomb
canlı bomba
the bomb
hidrojen bombası
ticking bomb
(Askeri) saatli bomba
A-bomb
atom bombası

Atom bombası korkunç bir silahtır. - An A-bomb is a terrible weapon.

H-bomb
hidrojen bombası
aerial bomb
uçaktan atılan bomba
aerosol bomb
aerosol bombası
antipersonnel bomb
insan öldürücü bomba
armour piercing bomb
zırh delici bomba
atom bomb
atom bombası
atomic bomb
atom bombası

Atom bombası, 20. yüzyılın fizik ürünüdür. - The atomic bomb is the offspring of 20th century physics.

Atom bombasının nasıl yapılacağını biliyorlar. - They know how to make an atomic bomb.

be making a bomb
büyük kâr sağlamak
bombing
bombardıman

Bir sürü tehlikeli bombardıman saldırılarını tamamladı. - He completed many dangerous bombing raids.

Tom bombardımanın ne zaman duracağını merak ediyordu. - Tom wondered when the bombing would stop.

bombing
bombalama

Grup bombalama sorumluluğunu üstlendi. - The group claimed responsibility for the bombings.

Nagazaki ve Hiroşimanın nükleer bombalamalarından itibaren, Japonya saygılı ve barışçı bir geleneği sürdürmüştür. - Since the nuclear bombings of Nagasaki and Hiroshima, Japan has maintained a respectful and pacifist tradition.

calorimeter bomb
kalorimetre bombası
demolition bomb
tahrip bombası
depth bomb
su bombası
fission bomb
fiziyon bombası
fusion bomb
füzyon bombası
fusion bomb
termonükleer bomba
gasoline bomb
gaz bombası
glide bomb
uçakla bombala
guided bomb
güdümlü bomba
high explosive bomb
yüksek infilak bombası
hydrogen bomb
hidrojen bombası

Antlaşma atom bombası ve hidrojen bombasını yasaklıyor. - The treaty bans atomic bombs and hydrogen bombs.

illuminating bomb
aydınlatma bombası
incendiary bomb
yangın bombası
lachrymatory bomb
göz yaşartıcı bomba
like a bomb
çok iyi
like a bomb
bomba gibi
neutron bomb
nötron bombası
nuclear bomb
nükleer bomba
robot bomb
kendi kuvvetiyle uçan bomba
rocket bomb
füze bombası
rocket bomb
tepkili bomba
smoke bomb
sis bombası
stench bomb
koku bombası
stink bomb
koku bombası
tear bomb
göz yaşartıcı bomba
thermonuclear bomb
nükleer bomba
time bomb
saatli bomba

Havaalanında bir saatli bomba patladı ve 13 kişi öldü. - A time bomb went off at the airport and killed 13 people.

Bu subatanlar saatli bombadırlar. - These sinkholes are time bombs.

time bomb
sögenli bomba
volcanic bomb
yanardağ bombası
bombing
bombala

Düşmanlar tesisi bombalayarak imha ettiler. - The enemies destroyed the plant by bombing.

Üç Malay ve bir Filipinli, Mindanao'daki Davao bombalamasında öldü. - 3 Malay nationals and a Filipino were killed in the Davao bombing on Mindanao.

bombings
bombalama
bombs
bombalar

Birçok şehir bombalar tarafından yok edildi. - Many cities were destroyed by bombs.

Uçak şehrin üzerine bombalar bıraktı. - The plane dropped bombs on the city.

cherry bomb
kiraz bomba
demolition bomb
tahrip gücü yüksek bomba
drop the f-bomb
(deyim) İçinde "sık" li bir kelimenin geçtiği küfür etmek, şıktır çekmek

The car wouldn't start, so I dropped the f-bomb in front of my grandmother.

dumb bomb
aptal bomba
f-bomb
(deyim) İçinde "sık" li kelimelerin geçtiği küfür

The car wouldn't start, so I dropped the f-bomb in front of my grandmother.

letter bomb
bombalı mektup
noise bomb
Ses bombası
parafrag bomb
bomba parafrag
sex bomb
seks bombası
time bomb
Zaman ayarlı bomba

Zaman ayarlı bomba gürültüyle patladı. - The time bomb exploded with a loud noise.

volcanic bomb
yanardağ bombası, yanardağ yumrusu
a bomb
atom bombası
bombed
{s} uyuşturucu almış
bombed
{s} kafayı bulmuş
bombed
sarhoş
bombed
esrarın etkisinde olan
bombing
(isim) bombalama
bombing
(Askeri) BOMBARDIMAN, BOMBALAMA: Bir uçaktan, düşman hedefleri üzerine bomba salma. Ayrıca bakınız: "area bombing", "pattern bombing", "precision bombing", "single shot bombing" ve "salvo bombing"
the bomb
{k} atom bombası
İngilizce - İngilizce
The atomic bomb; the capacity to launch a nuclear attack. Often used with “the”

Pakistan and India both have the Bomb now.

A success; the bomb

Our fabulous new crumpets have been selling like a bomb.

An explosive device used or intended as a weapon
An action or statement that causes a strong reaction

Normally very controlled, he dropped the F-bomb and cursed the paparazzi.

The atomic bomb

During the Cold War, everyone worried about the bomb sometimes.

To attack using one or more bombs; to bombard
To fail dismally

Despite all the marketing, our product bombed. Nobody would buy it.

A car in poor condition

Nowadays, an old bomb simply won’t pass the inspection.

: A failure; an unpopular commercial product

That movie was a bomb.

A very attractive woman; a bombshell
A heavy-walled container designed to permit chemical reactions under high pressure

The titanium tetrachloride is then reduced with sodium to form pure metallic titanium (99.9%) by heating TiCl4 with Na in a steel bomb at 700–800 °C in the Hunter process.

A long forward pass
a hollow projectile containing an explosive material
{n} a shell to be filled with powder, and sent from a mortar
{v} to attack with bombs, not used
The atomic bomb; the capacity to launch a nuclear attack. Often used with "the"
a spherical shell, like those fired from mortars
To fail suddenly
a long pass thrown to a receiver sprinting down the field
{f} drop and explode bombs; fail (Slang)
A shell; esp
(bäm)
fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?"
To attack something by using one or more bombs; to bombard
A bombD triggers a blastD It appears to be referring to code that raises exceptions deliberately "Planting a bombD" is the act of putting in exception raising code --JohnDougan
To bombard
A failure; an unpopular commercial product
throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed Dresden"
To sound; to boom; to make a humming or buzzing sound
To crash or freeze a computer
Inappropriate term for shell
A thick-walled container, usually steel used to hold samples of oil or gas under pressure See bottomhole pressure
strong sealed vessel for measuring heat of combustion
A large fragment of volcanic ejecta Some bombs show twisted forms indicating that they were still liquid when ejected, but solidified before landing 'Breadcrust' and 'cowpat' bombs are named for their appearance
A general synonym for crash, normally pertaining to software failure
Back pullover from a tucked seat drop position Classed as a Dangerous move
malicious software designed to cause damage upon execution Typical examples include email and web bombs
an event that fails badly or is totally ineffectual; "the first experiment was a real turkey"; "the meeting was a dud as far as new business was concerned"
an explosive device fused to denote under specific conditions
A virus which waits for an event to occur (such as a specified date) before executing its code
A device constructed in order to prove that peaceful coexistence is impossible
{i} explosive device; (Slang used in Canada & USA) the bomb, extraordinarily good person, something that is good in an outstanding manner, excellent thing
Nuclear weapons are sometimes referred to as the bomb. They are generally thought to have the bomb
A bomb is a device which explodes and damages or destroys a large area. Bombs went off at two London train stations It's not known who planted the bomb Most of the bombs fell in the south There were two bomb explosions in the city overnight
Prolific writing
When people bomb a place, they attack it with bombs. Airforce jets bombed the airport. + bombing bombings bomb·ing Aerial bombing of rebel positions is continuing There has been a series of car bombings. see also petrol bomb, pipe bomb. In volcanology, any unconsolidated volcanic material that has a diameter greater than
to perform a comedy show which gets no or few laughs
A car in poor condition. Used often as old bomb
n a device that explodes with great force; v to attack or destroy with bombs
A general synonym for crash, normally of software or operating system failures
25 in. (32 mm). Bombs form from clots of wholly or partly liquid lava ejected during a volcanic explosion; they solidify and become rounded during flight. The final shape is determined by the initial size, viscosity, and flight velocity of the magma. atomic bomb depth bomb hydrogen bomb thermonuclear bomb H bomb neutron bomb smart bomb buzz bomb flying bomb
Dolly Post Production
A device filled with explosives used for destroying things
A great noise; a hollow sound
A very attractive woman
Better off modified baby! - used by the diesel gang who hop up thier engines
To fail spectacularly
boulder-size chunk of partly solidified lava explosively ejected from a volcano
A bomb ketch
Fragment of molten or semi-molten rock, 2 1/2 inches to many feet in diameter, which is blown out during an eruption Because of their plastic condition, bombs are often modified in shape during their flight or upon impact
In lubrication terminology, a closed container used for conducting tests under elevated pressures
bomb around
The drive around at speed for pleasure
bomb it
To travel very rapidly, especially in a vehicle

I sprinted across to the fire exit and bombed it down the stairs like a wet cat.

bomb shelter
An air-raid shelter, a structure designed to give protection against bombs
bomb shelters
plural form of bomb shelter
bomb site
An area that an active bomb is contained in, normally sealed off by the authorities
bomb site
A building or other site destroyed by enemy aerial bombardment
bomb sites
plural form of bomb site
bomb-ass
Excellent; great; very successful

And you know that's right, but I still have to represent myself as the bomb-ass babe that I am,” I said as I joined in with her laughter.

bomb disposal
The process by which hazardous explosive devices are rendered safe. Bomb disposal is an all encompassing term to describe the separate, but interrelated functions in the following fields:
bomb bay
The compartment in the fuselage of a combat aircraft into which bombs are loaded and from which they are dropped
bomb blast
the explosion of a bomb
bomb calorimeter
strong sealed vessel for measuring heat of combustion
bomb disposal
Bomb disposal is the job of dealing with bombs which have not exploded, by taking out the fuse or by blowing them up in a controlled explosion. an Army bomb disposal squad. the job of dealing with bombs that have not exploded, and making them safe bomb disposal experts/team/squad/unit
bomb disposal
disassembly and deactivation of bombs
bomb line
line on a map which shows the location of the enemy's ground forces
bomb load
load of bombs carried by a bomber
bomb out
If a building or area is bombed out, it is destroyed by bombs. If people are bombed out, their houses are destroyed by bombs. London had been bombed out see also bombed-out
bomb out
make somebody homeless by destroying their houses with bombs
bomb rack
a device on an aircraft for carrying bombs
bomb rack
device for carrying bombs in an aircraft
bomb rack
A framework or mechanical holder for bombs on a combat aircraft
bomb release point
location at which bombs are released from an aircraft
bomb scare
when people have to be moved out of a building because there may be a bomb there
bomb shelter
{i} bunker used to protect against bomb attacks
bomb shelter
a room or building that is built to protect people from bomb attacks
bomb shelter
a chamber (often underground) reinforced against bombing and provided with food and living facilities; used during air raids
bomb site
A bomb site is an empty area where a bomb has destroyed all the buildings. In London, where I grew up, we were surrounded by bomb sites. a place where a bomb has destroyed several buildings in a town
bomb site
an area in a town that has been devastated by bombs; "they opened a parking lot on the bomb site
bomb up
load an aircraft with bombs
bomb-resistant
protected against damage from bombs
borer bomb
a device used to eradicate pests, especially boring insects, by releasing toxic fumes
bouncing bomb
A bomb designed to bounce to a target across water in a calculated manner, in order to avoid obstacles and allow the bomb's speed and detonation time to be pre-determined
box-office bomb
A motion picture that generates relatively low revenue at the box office, especially that which is less than the budget for the motion picture

My favorite movie was a giant box-office bomb.

-bomb
A type of bomb, generally nuclear, as in A-bomb and H-bomb
-bomb
Used in denoting a taboo word beginning with a given letter

Dude, he was pissed! He was dropping f-bombs all over the place.

A-bomb
An atomic bomb; a weapon that derives its energy from nuclear reactions and has enormous destructive power. Explosion caused by splitting an atom
Google bomb
An attempt to influence the page ranking of a webpage within the Google search engine by linking to it from many other sources
H-bomb
hydrogen bomb
L-bomb
an expression of love, usually one that provokes a significant change in a relationship

Then take her on a tour of places that are special to the two of you — the bar where you had your first date, the park where you dropped the L-bomb, ”.

atom bomb
Alternative form of atomic bomb
atomic bomb
A nuclear weapon that obtains its destructive energy from nuclear fission
bass bomb
An extremely low bass note that, when played through a subwoofer, physically shakes the listener
batista bomb
a move in professional wrestling; a powerbomb
bombing
Present participle of bomb
bombing
The action of placing and detonating bombs
bombing
The action of dropping bombs from the air
bombs
Third-person singular simple present indicative form of bomb
butter bomb
A wine in which diacetyl is deliberately promoted in order to impart a buttery flavour

The result is a creamy, fruit-driven wine that is by no means a butter-bomb.

buzz bomb
any small, jet-propelled flying missile that carries a bomb
buzz bomb
the V-1 flying bomb; the doodlebug
buzz-bomb
To bomb with a buzz bomb (jet-propelled missile or doodlebug)
car bomb
An automobile laden with a large amount of explosives, and used as a bomb primarily in order to cause external damage
car bomb
Flatulence in an enclosed automobile
car bomb
An explosive device installed in an automobile with the primary purpose to kill the occupants of the car
car bomb
An alcoholic beverage made by dropping a shot of liquor into a glass of beer
carpet bomb
To bomb an area in such a manner that the ordnance covers the entire area without gaps

The infantry were destroyed after the enemy carpet bombed the ground they were occupying.

carpet-bomb
Alternative spelling of carpet bomb
chemical bomb
Any explosive device that releases a noxious chemical compound (such as chlorine) upon detonation
chemical-bomb
Attributive form of chemical bomb

chemical-bomb detonator.

cherry bomb
A spherical firecracker that generates a high-power explosion
cherry-bomb
A four square ball game term which basically means spiking the ball or slamming it down with a force to make it hard for a person to retrieve it to stay in the game. A cherry-bomb with an even more impressive force would be called a tree-top
cluster bomb
Explosive munition designed to explode in the air and release a cluster of smaller explosives, thus spreading the blast over a larger area
da bomb
the best
dirty bomb
A nuclear bomb that spreads radiation over a wide area due to inefficiency or design
dirty bomb
A device containing conventional explosives and radioactive material, designed to spread radiation over a wide area
dot bomb
A failed dot-com company

The 1990s saw many dot bombs.

drop a bomb
to release faeces from the bowels; to excrete

prepare your backpack and MAYBE spare a minute to drop a bomb in the toilet?.

drop a bomb
To announce surprising or alarming information suddenly and without warning
drop the F-bomb
Alternative spelling of drop the f-bomb
drop the f-bomb
To utter the word fuck

From hip-hop artists to bloggers to the vice president of the United States, everyone's dropping the F-bomb.

f-bomb
The word fuck

The Ontario government treaded similar territory with the rollout of its Flick Off campaign, intended to encourage young people to conserve energy by turning off lights and appliances, but obviously hinting at the f-bomb.

fission bomb
An atomic bomb that uses nuclear fission as a source of energy

I heard the fission bomb test clearly and I was over a hundred miles away.

flying bomb
any early guided missile, but especially the V-1
fork bomb
the creation of a large number of self-replicating tasks or processes in a computer system in order to produce a denial of service
fusion bomb
An atomic bomb that uses nuclear fusion as a source of energy; a hydrogen bomb
gay bomb
A theoretical chemical weapon intended to make soldiers of an opposing force sexually attracted to one another
hydrogen bomb
A thermonuclear bomb which derives its destructive power from the fusion of isotopes of hydrogen (deuterium and tritium)
letter bomb
A virus contained within an email or similar file
letter bomb
An explosive device sent through the post, triggered to explode when the letter or packet is opened
liquid bomb
Any bomb constructed by mixing liquid ingredients so disguised
liquid bomb
Any bomb disguised as a harmless bottle of soft drink, milk, medicine etc
logic bomb
A piece of code intentionally inserted into a software system that will set off a malicious function when specified conditions are met
love bomb
A type of chemical weapon that makes enemy soldiers attracted to each other
mail bomb
An explosive device sent through the post; a letter bomb or parcel bomb
mail bomb
A large number of e-mails sent to one destination, or an e-mail with a very large attachment
mail bomb
To send a mail bomb (in either sense)
money bomb
An intense, short-term internet fundraising campaign, usually taking 24 hours or less
n-bomb
The word nigger

ALF’s racist N-bomb blooper reel has inspired another member of the 1980s sitcom cast to air an expletive of his own.

nail bomb
A bomb designed to cause extensive wounding by packing sharp objects around the explosive; used especially by terrorists and suicide bombers
nail-bomb
Attributive form of nail bomb, noun
neutron bomb
An atomic bomb that produces a greater amount of neutrons, and a lesser amount of blast; the intention being to destroy life but not infrastructure
nuclear bomb
A nuclear weapon
parcel bomb
A bomb, disguised as a parcel, set to explode when unwrapped
petrol bomb
A Molotov cocktail
pipe bomb
an improvised explosive device consisting of blasting powder encased in a metal pipe to increase the blast effect
roadside bomb
An explosive device placed at the side of a road and exploded when the target passes
sake bomb
A drink made by dropping a shot glass of sake (shot glass included) in a larger glass of beer
stink-bomb
Attributive form of stink bomb

stink-bomb thrower.

the bomb
The atomic bomb; the capability to launch a nuclear attack. Often capitalized

Pakistan and India both have the Bomb now.

the bomb
A success; something excellent

That party was the bomb!.

time bomb
A bomb that has a mechanism such that detonation can be preset to a particular time
time bomb
A situation that threatens to have disastrous consequences at some future time
time-bomb
Alternative spelling of time bomb
water bomb
A small balloon filled with water which bursts upon being thrown at somebody, thereby getting that person all wet
drop a bomb
(Ev ile ilgili) Announce shocking or startling news
cluster bomb
(Askeri) Cluster Munitions or Cluster Bombs are air-dropped or ground-launched munitions that eject a number of smaller submunitions ("bomblets"). The most common types are intended to kill enemy personnel and destroy vehicles. Submunition based weapons designed to destroy runways, electric power transmission lines, deliver chemical or biological weapons, or to scatter land mines have also been produced. Some submunition based weapons can disperse non-munition payloads, such as leaflets
drop the f-bomb
(deyim) Utter a "fuck" related bad word
f-bomb
(deyim) Relates to a situation where someone said fuck. Always preceded by a form of to drop

The car wouldn't start, so I dropped the f-bomb in front of my grandmother.

go like a bomb
(deyim) move very fast
go like a bomb
(deyim) be very successful
incendiary bomb
(Silahlar) Incendiary bombs or incendiary devices are bombs designed to start fires or destroy sensitive equipment using materials such as napalm, thermite, chlorine trifluoride, or white phosphorus
A bomb
bombshell

She dropped a bombshell on him. - She dropped a bombshell upon him.

She dropped a bombshell upon him. - She dropped a bombshell on him.

bombed
Intoxicated by alcohol or a drug. very drunk or affected by illegal drugs = stoned
bombed
{s} (Slang) drunk, pissed (e.g., "After last night's party, Gerry was totally bombed")
bombed
past of bomb
bombing
{i} shelling, bombarding, dropping bombs on
bombing
an attack by dropping bombs
bombing
an attack by dropping bombs the use of bombs for sabotage; a tactic frequently used by terrorists
bombing
the use of bombs to attack a place
bombing
the use of bombs for sabotage; a tactic frequently used by terrorists
bombings
plural of bombing
bombs
third-person singular of bomb
the bomb
{i} (Slang used in Canada & USA) da bomb, best thing since sliced bread, the best, extraordinarily good person, something that is good in an outstanding manner, excellent thing
bomb