berate

listen to the pronunciation of berate
İngilizce - Türkçe
{f} haşlamak
azarlamak
azarla

Öğretmen işini kaybetti çünkü hata yapan öğrencileri acımasızca azarladı. - The teacher lost his job because he cruelly berated students who made mistakes.

{f} fırça atmak (Argo)
fırça atmak
rate
{i} oran

Kanada'da suç oranı düşüyor. - The crime rate is decreasing in Canada.

Aylık oran ne kadardır? - How much is the monthly rate?

rate
{i} değer

Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer. - The value of the dollar declines as the rate of inflation rises.

Bunu nasıl değerlendirirdin? - How would you rate that?

rate
{i} hız

Saatte üç mil hızla yürüdüler. - They walked at the rate of three miles an hour.

Onun senkronizasyon hızı arzulanan bir şey bırakmadı. - His synchronizing rate left nothing to be desired.

rate
{f} sınıflandırmak
rate
(Bilgisayar) faiz_oranı

Parasını yüksek faiz oranıyla ödünç veriyor. - He lends money at a high rate of interest.

rate
değerini tahmin etmek
rate
farzetmek
rate
nispet
rate
olarak değerlendirmek
rate
gözü ile bakmak
rate
{f} hak etmek
rate
{i} derece
rate
{f} sayılmak
rate
mülk vergisi
rate
{i} belediye vergisi (İng.)
rate
{f} layık olmak
rate
{i} değer, fiyat, ücret: hourly rate saat başına
rate
{f} fiyat belirlemek
rate
{i} bedel
İngilizce - İngilizce
To chide or scold vehemently; to lecture or rate

During the rally, he berates the crowd for their cowardice.

If you berate someone, you speak to them angrily about something they have done wrong. Marion berated Joe for the noise he made. = chide, rebuke. to speak angrily to someone because they have done something wrong (rate (14-20 centuries))
{f} scold, rebuke, reproach
To rate or chide vehemently; to scold or lecture
To rate or chide vehemently; to scold
censure severely or angrily; "The mother scolded the child for entering a stranger's car"; "The deputy ragged the Prime Minister"; "The customer dressed down the waiter for bringing cold soup"
berating
A scolding
To berate
rate
berated
past of berate
berating
present participle of berate
berating
a severe rebuke; "he deserved the berating that the coach gave him
berating
a severe rebuke; "he deserved the berating that the coach gave him"
berating
{i} scolding, rebuking
berate