bencilleşme

listen to the pronunciation of bencilleşme
Türkçe - İngilizce

bencilleşme teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

bencil
selfish

She is a selfish woman. - O bencil bir kadındır.

It is true that she is pretty, but she is selfish. - Onun güzel olduğu doğrudur, ama bencil.

bencil
egotistical

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

My brother-in-law is really egotistical. - Eniştem gerçekten bencil.

bencil
self centered
bencil
{s} calculating
bencil
inconsiderate
bencil
self-centered

I think Tom is self-centered. - Tom'un bencil olduğunu düşünüyorum.

Tom is extremely self-centered. - Tom son derece bencil.

bencil
self-absorbed

Layla is a self-absorbed woman. - Leyla bencil bir kadındır.

bencil
egoism
bencil
self-seeking
bencil
self-centred

There's no doubt that he's self-centred. - Onun bencil olduğuna şüphe yok.

Tom! Do you realise that these sentences are very self-centred: They always either begin with or end with you! Even both! she reproached Tom. - Tom! Bu cümlelerin çok bencil olduğunun farkında mısın?: Onlar her zaman ya seninle başlıyor ya da seninle bitiyor! Hatta her ikisi! o, Tom'a serzenişte bulundu.

bencilleşmek
selfish
bencil
egoistical
bencil
egocentric
bencil
egoistic
bencil
asocial
bencil
selfish person
bencil
antisocial
bencil
thoughtless
bencil
small-minded
bencil
egotistic

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

bencil
self- centered
bencil
selfish, self-centred, self-seeking, egoistic, thoughtless; egoist, self-seeking
bencil
calculating; piggish
bencil
self centred
bencil
self absorbed
bencil
self seeker
bencil
hoggish
bencil
egoist
bencil
egotism
bencil
selfabsorbed
bencil
{s} piggish
bencil
{i} egotist

My brother-in-law is really egotistical. - Kayınbiraderim gerçekten bencil.

bencilleşmek
to be selfish
bencilleşmek
to become selfish
Türkçe - Türkçe
Bencilleşmek işi
BENCİL
(Osmanlı Dönemi) t. Bak: Hodbin, Hodgâm
bencil
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist: "Bencildir insanoğlu, bencil olduğu için de yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır."- N. Ataç
bencil
Bencillik öğretisine inanan
bencil
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
bencilleşmek
Bencil duruma gelmek
bencilleşme