beautiful, pleasing to the eye

listen to the pronunciation of beautiful, pleasing to the eye
İngilizce - Türkçe

beautiful, pleasing to the eye teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fair
{i} panayır
fair
{s} adil

Aşkta ve savaşta her şey adildir. - All's fair in love and war.

Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım - I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument.

fair
{i} festival
fair
{i} lunapark (gezici)
fair
pak
fair
{s} iyi

Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı. - Tom did fairly well on the test he took yesterday.

Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi? - Tom speaks French fairly well, doesn't he?

fair
net
fair
{f} doğrulukla
fair
saf
fair
{s} makul

O oldukça makul bir fiyat. - That's a fairly reasonable price.

Bunu için makul bir fiyat ödedik. - We paid a fair price for it.

fair
{s} güzel, açık ve güneşli (hava)
fair
şöyle böyle
fair
pazar
fair
eşit

Dün gece ipek ve ince kumaş hakkında ya da eşitlik ve adil yargılama hakkında bir rüya gördüm. - I dreamt a dream last night, about silk and fine cloth or about equality and fair trial.

fair
güz

Gökyüzü güzel hava vaadediyor. - The sky promises fair weather.

Yağmurdan sonra, güzel hava. - After the rain, fair weather.

fair
harfi harfine
fair
{s} beyaz tenli
fair
{s} çok

Öğretmen, sınavlarımızda not verirken çok adildi. - The teacher was very fair when she marked our exams.

Tom'un çok açık bir teni var ve güneşte kolayca yanar. - Tom has a very fair complexion and burns easily in the sun.

fair
{s} adaletli, adil
İngilizce - İngilizce
fair
beautiful, pleasing to the eye