be cautious, be watchful

listen to the pronunciation of be cautious, be watchful
İngilizce - Türkçe

be cautious, be watchful teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
{f} beware
be cautious, be watchful