fighter

listen to the pronunciation of fighter
İngilizce - Türkçe
kavgacı
savaşçı

Bazıların terörist dedikleri diğerleri için özgürlük savaşçısıdır. - Those who are terrorists for some, are freedom fighters for others.

John Brown bir terörist mi yoksa bir özgürlük savaşçısı mıydı? - Was John Brown a terrorist or a freedom fighter?

avcı uçağı

Avcı uçağı bombalarını bıraktı. - The fighter plane released its bombs.

dövüşçü

Tom çok iyi bir dövüşçü. - Tom's a very good fighter.

Her iyi dövüşçünün antreman maçı yapılan bir boksöre ihtiyacı vardır. - Every good fighter needs a sparring partner.

mücahit
alperen
savaşımcı
{i} savaş uçağı

O savaş uçağı bir bomba attı. - That fighter plane dropped a bomb.

{i} mücâdeleci kimse
(Askeri) SAVAŞÇI, MUHARİP
{i} boksör

Her iyi dövüşçünün antreman maçı yapılan bir boksöre ihtiyacı vardır. - Every good fighter needs a sparring partner.

avcı/dövüşçü
gemi
cidalci
fighter aircraft
(Askeri) bombardıman uçağı
fighter aircraft
(Askeri) av uçağı
fighter aircraft
(Askeri) avcı uçağı
fighter bomber
(Askeri) av-bombardıman uçağı
fighter aircraft
savaş uçağı
fighter plane
savaş uçağı
fighter bomber
bombardıman uçağı
fighter jet
Savaş uçağı, savaş jeti
fighter plane
avcı uçağı
fighter airplane
(Askeri) AVCI UÇAĞI: Havada düşman uçaklarını bulmak ve tahrip etmek için yapılmış uçak. Avcı uçaklarının yüksek bir hızı, yüksek tırmanma ve manevra kabiliyeti olmakla beraber, menzilleri kısadır. Buna (fighter) ve (fighter plane) de denir
fighter area of responsibility
(Askeri) av sorumluluk sahası
fighter aviation
(Askeri) av uçakçılığı
fighter aviation
(Askeri) AV UÇAKÇILIĞI, AVCI UÇAKÇILIĞI, AVCI SINIFI: Askeri havacılığın kara ve hava müsademe kuvvetlerine destek olmak üzere veya bir düşman hava hücumunu kırmak amacıyla oluşturulmuş ve donatılmış şubesi
fighter aviation
(Askeri) avcı uçakçılığı
fighter aviation
(Askeri) avcı sınıfı
fighter bomber
(Askeri) Av bombardıman uçağı
fighter bomber
(Askeri) AV-BOMBARDIMAN UÇAĞI: Av (cı) ve bombardıman uçaklarının görevlerini bir arada yapabilen uçak tipi
fighter bombing
(Askeri) av bombardıman
fighter bombing aircraft
(Askeri) av bombardıman uçağı
fighter command
(Askeri) AV (CI) KOMUTANLIĞI: Hava Kuvvetlerine mensup taktik ve idari birlik. Bu birlik özellikle, kara ve hava müsademe kuvvetlerine destek olmak ve düşman hava hücumlarını kırmakla görevlidir. Bir av (cı) komutanlığı; bir üsten (wing) büyük, bir hava kuvvetinden (air force) küçüktür
fighter command
(Askeri) avcı komutanlığı
fighter control area
(Askeri) avcı kontrol bölgesi
fighter control area
(Askeri) AV (CI) KONTROL BÖLGESİ
fighter control area
(Askeri) av kontrol bölgesi
fighter controller
(Askeri) AV HAREKAT KONTROLÖRÜ: Bir taktik hava kontrolörü karargahında; hava ikaz raporlarını koordine etmek ve değerlendirmek kendisine tahsis edilen hava araçlarının harekat kontrolunu yapmakla görevlendirilmiş subay. Ayrıca bakınız: "air controller", "fighter director" ve "tactical air controller"
fighter controller
(Askeri) av harekat kontrolörü
fighter cover
(Askeri) AVCI HİMAYESİ, KORUMASI: Düşman hava kuvvetlerinin taarruzlarını önlemek için belirli bir bölge veya kuvvetin üstünde bulundurulan bir miktar avcı uçağının yaptığı koruma. Ayrıca bakınız: "airborne alert"
fighter cover
(Askeri) avcı himayesi
fighter cover
(Askeri) avcı koruması
fighter direction aircraft
(Havacılık) avcı komutan uçağı
fighter direction aircraft
(Askeri) avcı harekatı idare uçağı
fighter direction ship
(Askeri) avcı harekatı idare gemisi
fighter direction ship or aircraft
(Askeri) AVCI HAREKATI İDARE GEMİSİ VEYA UÇAĞI: Avcı harekatını idare edecek donanım ve personele sahip bir gemi veya uçak. Ayrıca bakınız: "combat information ship"
fighter director
(Askeri) avcı harekat direktörü
fighter director
(Askeri) AVCI HAREKAT DİREKTÖRÜ: Kara ve hava kuvvetlerinde bir taktik hava idare merkezi direktörü. Karargah heyetinde bölgesinin savunması için kendisine tahsis edilecek hava haber verme ve uyarı sistemleri ve hava araçlarının idaresinden sorumlu subay. Ayrıca bakınız: "air controller", "fighter controller", "tactical air controller" ve "tactical air director"
fighter engagement zone
(Askeri) av uçağı kullanma bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) avcı angajman bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) avcı ateş açma bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) AV UÇAĞI KULLANMA BÖLGESİ: Bak. "weapon engagement zone"
fighter group
(Askeri) muharip grup
fighter interceptor
(Askeri) avcı önleme uçağı
fighter interceptor
(Askeri) AVCI ÖNLEME UÇAĞI: Hedefini önleyecek şekilde planlanmış bir avcı uçağı önleme ve silahlarını hedefe tevcihte yardımcı olarak yanında radar cihazları bulundurulabilir
fighter interceptor pilot
(Askeri) avcı önleme pilotu
fighter interdiction
(Askeri) avcı önlemesi
fighter interdiction
(Askeri) AVCI ÖNLEMESİ: Düşman ulaştırma hatlarının avcı uçakları vasıtasıyla tahrip ve hasara uğratılması
fighter liaison officer
(Askeri) hava irtibat subayı
fighter night
(Askeri) avcı faaliyeti gecesi
fighter night
(Askeri) AVCI FAALİYETİ GECESİ: Avcı uçaklarının geceleyin balon barajı kullanılmadan veya bu barajdan faydalanmadan vazife gördükleri süre. Avcı faaliyeti gecesi ilan edildiği zaman avcı uçaklarının düşmana karşı daha kolay harekat yapabilmesi için balonlar alçak irtifada tutulur
fighter operation
(Askeri) av harekatı
fighter operation
(Askeri) avcı harekatı
fighter pilot
avcı uçağı pilotu
fighter plane
(Askeri) AV UÇAĞI, AVCI UÇAĞI: Bak. "fighter airplane"
fighter sweep
(Askeri) AV AKINI, AVCI AKINI: Tahsis edilen bir harekat bölgesinde düşman hava araçlarını bulup imha etmek ve rastlayacağı hedefleri tahrip etmek maksadıyla, avcı uçakları tarafından yapılan bir hücum görevi
fighter sweep
(Askeri) avcı akını
fighter sweep
(Askeri) av akını
fighter wing; weather correction factor
(Askeri) av filosu/muharip filo; hava durumu düzeltme faktörü
fire fighter
itfaiyeci

İtfaiyeciler yangını söndürdü. - The fire fighters put out the fire.

Sami gönüllü bir itfaiyeci oldu. - Sami became a volunteer fire fighter.

air fighter
hava avcı
enhanced fighter maneuverability
gelişmiş savaş uçağı manevra
freedom fighter
özgürlük savaşçısı
jet fighter
jet avcı uçağı
peace fighter
barış savaşçısı
stealth fighter
(Askeri) Hayalet uçak
street fighter
Street Fighter (Sokak Dövüşçüsü), Capcom şirketinin Ağustos 1987'de ilk oyununu piyasaya sürdüğü bir dövüş oyunları serisidir. Oyuncular, dünyanın farklı noktalarından gelen ve her biri özel hareketlere sahip dövüşçü karakterlerle bire bir dövüşler yaparlar
unbelievable fighter
inanılmaz dövüşçü
wing of fighter planes
uçaklarının kanat
air combat fighter
(Askeri) HAVA MUHAREBE AVCI UÇAĞI: Genellikle tek motorlu, turbofan, her türlü hava koşulunda görev yapabilen, çok amaçlı av/bombardıman uçağı. Nükleer/nükleer olmayan silahları kullanma yeteneğine sahiptir. Birinci görevi mukabil hava harekatı yaparak hava üstünlüğü sağlamak, ikincisiyse yakın hava desteğidir. Havada yakıt ikmali yapabilmesi esnekliğini arttırmaktır
day fighter
(Askeri) GÜNDÜZ AVCI UÇAĞI: Görünür meteorolojik şartlarda önleme amacı için görevlendirilen uçak
europe fighter aircraft
(Askeri) avrupa savaş uçağı
forest fire fighter
orman bekçisi
forest fire fighter
orman muhafızı
freedom fighter
(Askeri) ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI: Çok maksatlı sesten hızlı 2 çift motorlu taktik avcı/bombardıman uçağı. Bu uçak çok milletli olup, havadan havaya/yakın hava desteği görevlerinde kullanılır. Bazı modellerine yakıt ikmali yapılabilir olup bazıları eğitim için kullanılır. F-5 olarak adlandırılır
freedom fighter
mücahit
indigenous defensive fighter
(Askeri) yerli savunma uçağı
interceptor fighter
(Askeri) ÖNLEME AV UÇAĞI: Bak. "fighter interceptor"
interceptor fighter
(Askeri) önleme avcı uçağı
multiplace fighter
(Askeri) ÇOK KİŞİLİK AV TAYYARESİ: Tek kişi tarafından idare edilen tek kişilik av tayyaresinin aksine, iki veya daha çok insan için yapılmış av tayyaresi. Ayrıca bakınız: "single place fighter"
prize fighter
profesyonel boksör
resistance fighter
(Askeri) Mukavemetçi
single place fighter
(Askeri) TEK KİŞİLİK AV UÇAĞI: Yalnız bir pilotla idare edilen ve başka mürettebatı bulunmayan av uçağı. Bak. "multiplace aircraft"
tactical fighter squadron; Tactical Forecast System
(Askeri) taktik av filosu; Taktik Tahmin Sistemi
İngilizce - İngilizce
A class of fixed-wing aircraft whose primary purpose is that of shooting down other aircraft. Some of these (Fighter-Attack or Attack aircraft) also have a secondary purpose of attacking ground targets
A pugnacious, competitive person
A person who fights, a combatant
A boxer or participant in any martial art
A warrior; fighting soldier
{n} a warrior, combatant, hero, disputant
approval If you describe someone as a fighter, you approve of them because they continue trying to achieve things in spite of great difficulties or opposition. From the start it was clear this tiny girl was a real fighter
One who fights; a combatant; a warrior
A fighter is a person who physically fights another person, especially a professional boxer. a tough little street fighter. see also fire fighter, freedom fighter, prize fighter
A warrior
A fighter or a fighter plane is a fast military aircraft that is used for destroying other aircraft
a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the air
Generic term for anyone engaged in SCA combat with Heavy Weapons
{i} battler; attack plane; wrestler; one who has a desire to do battle
One of the eleven character classes A fighter is a warrior with exceptional combat capability Whether they are questing knights, conquering overlords, king’s champions, elite foot soldiers, hardened mercenaries, bandit kings, or simply adventurers, all fighters earn their living with their weapons Fighters have the best all-around fighting capabilities of all the character classes They are familiar with all standard weapons and armors, but most develop particular specialities with experience The standard abbreviation for fighter is Ftr
A person who fights
someone who fights (or is fighting)
Someone who engages in heavy list combat
A combatant or warrior
someone who fights for a cause
fighter aircraft
A military aircraft designed primarily for air-to-air combat with other aircraft
fighter bomber
Alternative spelling of fighter-bomber
fighter pilot
A pilot trained in using and assigned to pilot a fighter plane
fighter pilots
plural form of fighter pilot
fighter plane
A military aircraft primarily designed to attack enemy aircraft. Frequently shortened to fighter
fighter-bomber
A military aircraft designed to operate in combined roles of attacking enemy aircraft and bombing targets. Usually faster and more maneuverable than a traditional bomber
fighter aircraft
Aircraft designed primarily to secure control of essential airspace by destroying enemy aircraft in combat. Designed for high speed and maneuverability, they are armed with weapons capable of striking other aircraft in flight. Developed early in World War I, they engaged in aerial combat with other fighters, shot down enemy bombers, and conducted various tactical missions. Most were biplanes with wooden frames and cloth skins, equipped with light machine guns synchronized to fire through the propeller. World War II saw the development of all-metal monoplanes that exceeded speeds of 450 mph (725 kph). Famous fighters of the period included the Focke-Wulf 190, the P-47 and P-51, and the Zero. Jet aircraft were produced at the end of the war, and jet fighters such as the U.S. Sabre and the Soviet MiG saw extensive service in the Korean War and later conflicts. See also air warfare, F-15, F-16
fighter aircraft
airplanes designed for warfare, airplane designed to destroy enemy aircraft and to protect bomber aircraft
fighter pilot
pilot of a plane used in combat
fighter pilot
a military or naval pilot of fighter planes
fighter plane
fast and highly maneuverable combat airplane
fighter-bomber
airplane that can be used in combat and can also drop bombs
fire-fighter
person who puts out fires for a living
fire fighter
a member of a fire department who tries to extinguish fires
fire fighter
one who fights or extinguishes fires
cage fighter
A person who fights inside a cage
foo fighter
Any of various unidentified flying objects, as reported by Allied pilots during World War II
freedom fighter
A person involved in armed conflict against an occupation, or oppressive government, etc.; a revolutionary, an insurgent, a rebel or insurrectionist
jet fighter
a fighter aircraft with one or more jet engines
stealth fighter
A fighter (military aircraft) that is invisible to radar because of its unique body shape, outer coating, and thermal dissipation
stealth fighter
(Askeri) A stealth aircraft is an aircraft that uses stealth technology to make it harder to be detected by radar and other means than conventional aircraft. Stealth aircraft were most notably used during the Gulf War
Advanced Tactical Fighter
{i} type of sophisticated combat airplane (nickname comes from the original name for the F-22), ATF
Enhanced Fighter Maneuverability
EFM, attack airplane that has increased ability to take tactical movements
Tactical Fighter Squadron
TFS, combat squadron designed to function as a independent and self-contained unit
fighters
plural of fighter
freedom fighter
terrorist, guerrilla; one fighting for the cause of freedom
freedom fighter
approval If you refer to someone as a freedom fighter, you mean that they belong to a group that is trying to change the government of their country using violent methods, and you agree with or approve of this. One engaged in armed rebellion or resistance against an oppressive government. someone who fights in a war against an unfair or dishonest government, army etc guerrilla, terrorist terrorist
jet fighter
aircraft operated by jet propulsion used in combat
night fighter
battle airplane used in nighttime combat
prize fighter
professional boxer, boxer who fights in boxing matches for a prize
prize fighter
A prize fighter is a boxer who fights to win money
stealth fighter
a fighter that is difficult to detect by radar; is built for precise targeting and uses laser-guided bombs
street fighter
someone who learned to fight in the streets rather than being formally trained in the sport of boxing a contestant who is very aggressive and willing to use underhand methods
street fighter
someone who learned to fight in the streets rather than being formally trained in the sport of boxing
street fighter
a contestant who is very aggressive and willing to use underhand methods
fighter