attn

listen to the pronunciation of attn
İngilizce - Türkçe

attn teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Tom her zaman ilgi odağı olmak ister. - Tom always wants to be the center of attention.

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Dikkatsizlikten,arabasıyla direğe çarptı. - By lack of attention, she hit the post with her car.

Tom dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to attract attention.

attention
{i} ilgilenme

Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. - Tom soon realized that no one was paying any attention to him.

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
Attention, used as a heading in letters to indicate for whom the letter is intended
attention. attention used to say that a letter or package is for a particular person
attention
{i} directed to the attention of (generally used when addressing a letter)
attn