attention; notice; observation; regard; often with give or take

listen to the pronunciation of attention; notice; observation; regard; often with give or take
İngilizce - Türkçe

attention; notice; observation; regard; often with give or take teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

heed
özen
heed
dikkat

Uyarıya dikkat etmediler. - They gave no heed to the warning.

Tom uyarı işaretlerine dikkat edemedi. - Tom failed to heed warning signs.

heed
önemsemek
heed
dinlemek
heed
kulak vermek
heed
{f} aldırmak
heed
{i} önemseme

Ben ailemin tavsiyesini önemsemeye başladığımda büyüdüğümü fark ettim. - I realized that I had grown up when I started heeding my parents' advice.

heed
{f} dikkat etmek
heed
(isim) dikkat etme, önemseme, aldırma, kulak verme
heed
sakınmak
heed
{i} dikkat etme

Uyarıya dikkat etmediler. - They gave no heed to the warning.

heed
ehemmiyet vermek
heed
bakmak
İngilizce - İngilizce
heed
attention; notice; observation; regard; often with give or take