at face value

listen to the pronunciation of at face value
İngilizce - Türkçe
(deyim) Olduğu gibi, aynen, göründüğü gibi, duyulduğu gibi, harfiyyen
(deyim) What öne can actually hear, read, or see; literally

1. John is so honest that you can take his words at face value. 2. This store's advertisements are honest; take them at face value.

Görünüşte, görünüşe bakılırsa, görünüşe bakıldığında
(deyim) gorundugu gibi
superficial
{s} yüzeysel

Ne yüzeysel bir cevap! - What a superficial answer!

Onun denemesi, sorunun sadece yüzeysel bir analizini yaptı, bu yüzden sınıfta en yüksek notu aldığında ona gerçekten büyük bir sürpriz olmuştu. - His essay gave only a superficial analysis of the problem, so it was a real surprise to him when he got the highest grade in the class.

superficial
{s} üstünkörü
superficial
{s} yarım yamalak
superficial
süfli
superficial
(Tıp) süperfisyal
superficial
esaslı olmayan
superficial
gelişigüzel
superficial
sığ

Sen sadece çok yüzeysel ve sığsın. - You're just so superficial and shallow.

superficial
yüzeyde olan
at value
piyasa fiyatına göre değerlendirilmiş
superficial
{s} ayrıntısız
superficial
yüzeyde kalan
superficial
superficially görünüşte
superficial
superficialness yüzeyde kalış
superficial
{s} derin olmayan, yüzeysel: superficial wound yüzeysel yara
superficial
(sıfat) yüzeysel, iki boyutlu, dış, ayrıntısız, üstünkörü, yarım yamalak
superficial
satha yakın veya satıhta olan
superficial
{s} hiç

İnsanlar seni hiç yüzeysel olmakla suçlar mı? - Do people ever accuse you of being superficial?

superficial
sathilik
superficial
{s} iki boyutlu
İngilizce - İngilizce
superficial
at value
at market price
at face value

  Heceleme

  at face val·ue

  Türkçe nasıl söylenir

  ät feys välyu

  Telaffuz

  /ˈat ˈfās ˈvalyo͞o/ /ˈæt ˈfeɪs ˈvæljuː/

  Etimoloji

  [ &t, 'at ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English æt; akin to Old High German az at, Latin ad.

  Günün kelimesi

  blimp